Voorjaarsbijeenkomst en ledenvergadering HVHB, 4 juni 2015

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de voorjaarsbijeenkomst, tevens Algemene Ledenvergadering, op donderdag 4 juni 2015 in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Heemstede. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Korte jaarvergadering: 20.00 uur

  1. Opening van de Algemene Ledenvergadering van de HVHB door voorzitter Jaap Verschoor.
  2. Mededelingen van het bestuur.
  3. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2014. Het verslag is opgenomen in HeerlijkHeden 161 en is ook hier te lezen.
  4. Vaststelling van het jaarverslag over 2014, te vinden in HeerlijkHeden 164 en ook hier te lezen.
  5. Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2014.
  6. Vaststelling van de jaarcijfers over 2014 en de begroting voor 2015. Het financieel verslag en de begroting voor 2015 vindt u hier.
  7. Benoeming nieuwe kascommissie.
  8. Herverkiezing bestuursleden: Marloes van Buuren en Jaap Verschoor zijn aftredend en worden door het bestuur voorgedragen voor herbenoeming.
  9. Rondvraag en sluiting.

Video over de tien belangrijkste monumenten van Heemstede: 20.30 uur In het kader van hun maatschappelijke stage hebben leerlingen van Hageveld een film gemaakt over de in hun ogen tien belangrijkste monumenten in Heemstede. Kijk mee met de verrassende blik van jongeren op wat zij als een belangrijk monument beschouwen.

Uitreiking Burgemeester Van Lennep Erfgoedprijs: 20.45 uur Bekendmaking van de winnaar door de jury van de Erfgoedprijs en uitreiking van de prijs door Jaap Verschoor, voorzitter van de HVHB.

Presentatie over buitenplaatsen in de wijde omgeving van Amsterdam: 21.00 uur René Dessing leidt ons met fraaie afbeeldingen langs in de 17de, 18de en 19de eeuw door Amsterdamse kooplieden gebouwde buitenplaatsen in Kennemerland en het Gooi en langs de Amstel en de Vecht . Het door hem geschreven boek De Amsterdamse buitenplaatsen, een vergeten stadsgeschiedenis is tijdens de voorjaarsbijeenkomst te koop.

Informeel gedeelte: 22.00 uur Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten bij een drankje en een hapje. Op het scherm zullen dan foto’s te zien zijn van de bijzondere bomen en heesters in de middenberm van de Heemsteedse Dreef, die samen het langste arboretum van Nederland vormen. De foto’s zijn gemaakt door Theo Out die een boek over dit arboretum maakte, dat deze avond eveneens te koop zal zijn.

Naar boven