Volledig overzicht publicaties HVHB

Sinds de oprichting in 1947 heeft de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (die tot 2009 Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek heette) een groot aantal publicaties uitgegeven.

Een aantal publicaties was een zogenaamde ‘jaarpremie’. Er bestond toen nog geen (kwartaal)tijdschrift en leden kregen in plaats hiervan een jaarpremie. Dat kon een boek zijn, maar ook een herdruk van een kaart of een verjaardagskalender. Later kregen leden het tijdschrift en konden ze als ze dit wilden de jaarpremie aanschaffen met korting; niet-leden betaalden een hogere prijs.

Veel van de publicaties van de HVHB en VOHB zijn inmiddels uitverkocht. In onderstaand overzicht staan alle publicaties en ook, wat u eventueel nog kunt bestellen bij de HVHB zelf. Bent u op zoek naar een bepaalde publicatie, klik dan hier. �

Titel

Jaar

Prijs�����

verkrijgbaar

Auteur(s)

Deel 1 Schets van het leven van A. Pauw

1948

€ 4,50

ja

Dr. J.C. Tjessinga

Deel 2 Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede

1949

€ 4,50

ja

Dr. J.C. Tjessinga

Deel 3 Het huis en de Heren van Heemstede tijdens de Middeleeuwen

1952

€ 4,50

ja

Dr. J.G.N. Renaud

De geschiedenis van het Huis te Heemstede (3 delen in één boek)

1952


uitverkocht

Dr. J.C. Tjessinga, Dr. J.G.N. Renaud

Wees- & armhuis te Heemstede, 1796-1861

1952

€ 8,00

ja

G. van Duinen

Geschiedenis van Onderwijs in Heemstede deel 1

1953


uitverkocht

G. van Duinen

Geschiedenis van Onderwijs in Heemstede deel 2

1954

€ 5,00

ja

G. van Duinen

Het Manpad en zijn bewoners

1955


uitverkocht

G. van Duinen

Heemstede in de Franse tijd

1956


uitverkocht

G. van Duinen

De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode

1957


uitverkocht

G. van Duinen

Historie hofstede Paradijs later Meer en Bosch

1960

€ 4,00

ja

Cees Peper

Bennebroek-Vogelenzang, Bijdragen tot de geschiedenis van een voormalig blekersdorp

1965


uitverkocht

Redactie Tj. W.R. de Haan, verder o.a. Groesbeek

Verkeer in en om Heemstede en Bennebroek

1974


uitverkocht

Ir. B.W. Colenbrander

Een wandeling langs de buitenplaatsen van Heemstede in de voorzomer van 1847

1975


uitverkocht

Cees Peper

Kaart van Claes Jansz. Visscher uit 1631

1976

€ 4,50

ja


Mapje met 6 prenten (Oude Slot, Ipenrode, Manpad, Heemstede, Bennebroek, Oud Berkenrode)

1977

€ 4,50

ja


Boek over Groenendaal

1978


uitverkocht


Verjaardagskalender

1979

€ 2,00

ja


Poort van het Oude Slot (tekening P. Kapsenberg)

1980

€ 4,50

ja


Het landgoed de Hartekamp in Heemstede

1982


uitverkocht

Lucia Albers, A.J. Kramer, J.L.P.M.Krol, I. van Thiel-Stroman

8 kaarten, oude prenten geselecteerd door Kapsenberg

1983

€ 2,00

ja


Zo zijn Heemstede en Bennebroek

1984

€ 4,50

ja

G. Schuitemaker, Th. Dekker

Adriaen Pauw (1585-1653), staatsman en ambachtsheer

1985

€ 10,50

uitverkocht

H.W.J. de Boer, H. Bruch, redactie Hans Krol

Verjaardagskalender met reproducties van oude prenten van Lutgers

1986

€ 1,00

ja


De geschiedenis van het buitengoed Bosbeek in Heemstede en Van Merlen

1987

€ 6,00

ja

Hans Krol

Van achter de Blaeuwen Engel: Hervormd Heemstede in de 17e eeuw

1987

€ 2,50

ja

E. Sneller, Emeritus predikant van Heemstede

Eiland in de stroom, Hervormd Heemstede in de 18e eeuw

1988

€ 6,50

ja

E. Sneller, Emeritus predikant van Heemstede

Heemstede-Bennebroek 1907-1931: een gids door de jaren (uit div. gemeentegidsen)

1988

€ 2,00

ja

Kees de Raadt

Gezondheidszorg in Heemstede, 1896-1919

1988

€ 1,00

ja

Ir. B. van Tongeren, architect

Heemsteedse Gemeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900

1989

€ 2,00

ja

Hans Krol

Zes reproducties van oude prentbriefkaarten

1990

€ 1,00

ja


Kleine en verborgen monumenten in Heemstede en Bennebroek

1991


uitverkocht

Vic Klep, Hans Krol

De geschiedenis van het orgel in de dorpskerk te Bennebroek

1992

€ 2,50

ja


Heemstede, Berkenrode en Bennebroek; drie heerlijkheden in Zuid-Kennemerland

1992

€ 8,00

ja


Herdruk plattegrond Heemstede-Bennebroek 1929

1993


uitverkocht


Kroniek van het jaar 1895 Heemstede en Bennebroek

1994

€ 2,00

ja

Selectie en bewerking Kees de Raadt

De ondergrondse pers in Heemstede 1940-1945

1995


uitverkocht


Vier constructies voor een plek (Oude Slot)

1995

€ 1,00

uitverkocht

Bart Kelholt, Lon Pennock, Frans de Wit, Herbert Nouwens

De Kerklaan, Het verhaal van een laan

1996


uitverkocht

Kees de Raadt

Vijftig jaar van oud naar nieuw 1947-1997 (1997)

1997

€ 4,00

ja


De tijden veranderen: burgemeesters Heemstede en Bennebroek 1811-1997

1997

€ 9,00

ja

Annabella Meddens-Van Borselen

Videoband: een wandeling door Heemstede en Bennebroek

1997

€ 4,00

ja


DVD: een wandeling door Heemstede en Bennebroek

1997


uitverkocht


Ons dorp Heemstede en Bennebroek. Geschreven voor de jeugd.

1997

€ 1,50

ja


Wijnglazen met gravering Adriaan Pauw (herdenking 350 jaar Vrede van Münster)

1998


uitverkocht


Hartekampkaart uit 1706; facsimile-uitgave en een toelichting

1999

€ 2,50

ja


Zorg aan de duinrand: Kennemeroord, Kennemerduin, Parkzicht, Westerduin

2000

€ 15,00

ja

Marcel Bulte, Hans Krol

Vier eeuwen Voorkoekoek-Ipenrode; een historische buitenplaats in Heemstede

2001

€ 7,00

uitverkocht

Lucia H. Albers, Piet W.A. Broeders, Hans Krol

Berkenrode, heerlijkheid, landgoed en huis

2002


uitverkocht

Hans Krol, Ted van Turnhout

Monumenten van Heemstede

2004


uitverkocht

M. Bakker, M. van Bougondiën, F. Harm, H. Krol, C. Peper

Monumenten van Heemstede en Bennebroek

2005

€ 12,00

ja

M. Bakker, M. van Bougondiën, F. Harm, H. Krol, C. Peper

Jubileumkalender 2007

2006


uitverkocht

Heemstede na de grenswijziging

2008

€ 9,95

ja


HVHB-wijnen + special

2009


uitverkocht


Binnenweg & Raadhuisstraat, Van 'wildernisse' tot winkelstraat

2010

€ 24,95 ja

leden € 19,95

Groenendaalboek, van buitenplaats tot wandelbos 2013   € 24,95 ja

leden € 19,95

Facsimile van kaart van W. Blaeu uit 1631 van Rijnland en Amstelland

?

€ 3,00

  ja


Naar boven