2018: een hechte band met cultureel erfgoed

In november 2017 hebben we onze nieuwe werk- en archiefruimte in het pomphuis naast de watertoren in Heemstede betrokken. Inmiddels hebben we hier al een paar kleinschalige exposities en ledenbijeenkomsten gehouden. Dankzij het pomphuis kunnen we ook een aantal nieuwe activiteiten organiseren, zoals de Koffie met HeerlijkHeden: bijeenkomsten waarop de redactieleden van HeerlijkHeden met belangstellenden in gesprek gaan. Bijvoorbeeld om een artikel in HeerlijkHeden verder uit te diepen. Samen met de leden van de HVHB, die vaak heel veel over een bepaald onderwerp weten en kunnen vertellen.

In 2018 gaan we beginnen met de uitvoering van ons Beleidsplan 2018-2021. Een aantal dingen blijft natuurlijk als vanouds: HeerlijkHeden, excursies, voor- en najaarsbijeenkomst en karakterbehoud, maar in het beleidsplan onderzoeken we ook hoe we de doelstellingen van de HVHB nog beter kunnen invullen. Voor het beleidsplan, klik hier.

Een van de thema’s in dat beleidsplan is Versterking van het monumentenbesef. Heemstede en Bennebroek tellen betrekkelijk veel monumenten, maar wat weten we daarvan af? Uiteraard kan iedereen op onze site informatie vergaren, maar om belangstellenden op snelle wijze informatie te verschaffen willen we de monumenten van innovatieve monumentenschildjes voorzien. Die bevatten een QR- en NFC-code, zodat je met je mobieltje direct wordt doorverbonden met de betreffende pagina op de HVHB-site. Te beginnen als pilot op het Wilhelminaplein, daarna in de rest van Heemstede.

Een belangrijk item in 2018 wordt de Omgevingswet, die verscheidene bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening vervangt. Welke consequenties heeft deze wet op monumenten en hun omgeving? Welke gevolgen heeft deze wet voor de rol van de historische vereniging? Het beantwoorden van zulk soort vragen vergt onderzoek, het vergaren van kennis en expertise, wellicht is samenwerking met andere historische verenigingen in de regio. Van elkaar kun je leren, zeker in dit gecompliceerde dossier.

Meedenken en adviseren over cultureel erfgoed: dat doen we regelmatig, bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau. Tot nu toe gaat dat bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen (‘inspreken’) bij een commissie van de raad (in Heemstede meestal de Commissie Ruimte). Mooi dat de mogelijkheid tot inspreken bestaat, maar inspreken leidt zelden tot een echte samenspraak. De gemeente Heemstede denkt na over andere, betere vormen van participatie. Dat verheugt ons, en we zijn graag bereid om hierover mee na te denken.

Pomphuis, een nieuw beleidsplan, innovatieve monumentenschildjes, op een andere manier meedenken en adviseren… Belangrijke thema’s in 2018, allemaal bedoeld om de inwoners van Heemstede en Bennebroek sterker te binden aan het cultureel erfgoed van hun eigen omgeving.

Jaap Verschoor, voorzitter
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze aan me via voorzitter@hv-hb.nl.

Naar boven