Toekomst Manpadslaangebied

In het laatste nummer van Heerlijkheden (nr. 166) heeft u kunnen lezen dat er op 25 november een discussieavond plaatsvindt over het Manpadslaangebied. Deze avond zal echter geen doorgang vinden. De kerngroep Manpadslaangebied, die de gemeente in dit dossier adviseert, heeft in november overleg met de verantwoordelijk wethouder. Zolang dat overleg nog loopt, is het niet opportuun een parallelle discussie te starten over het gebied. Standpunt van de HVHB is en blijft: het gebied moet open blijven, en eventuele bebouwing bij voorkeur aan de noordzijde.

Naar boven