Terugblik over Van den Eijnde

Van den Eijnde letters staan model voor font Neude.

Op de inmiddels beëindigde tentoonstelling in het ABC van werken van de beeldhouwer H.A. van den Eijnde ( 1869-1939) werd o.a. aandacht besteed aan de beelden “ Europa, Azië, Afrika, Amerika en Australië ” in de hal van het voormalige postkantoor aan de Neude te Utrecht. VDEijnde gebruikte een lettertype dat hij zelf ontworpen heeft.

De zes beelden in het voormalige postkantoor Neude 11 te Utrecht.

De dertien verschillende letters die op de beelden staan afgebeeld, zijn voor de Stichting z25.org. aanleiding geweest dit als “ cultureel erfgoed” te digitaliseren en de ontbrekende letters en cijfers er bij te maken om tot een volwaardig font te komen. Om dit mogelijk te maken startte de stichting in 2016 een crowdfunding actie om geld in te zamelen, die inmiddels met succes is afgerond. Een van de sponsoren was de Bibliotheek Utrecht: zij was sponsor van de letter B.

Het lettertype genaamd Neude dat uitsluitend kapitalen bevat, is geschikt gemaakt voor sites, posters en bewegwijzering en kan een identificerende rol spelen, aldus 25.org.

Omslag fotoboek Neude 11
Uitgave MCDC Bilthoven 2018.
Foto: Ton C. Kroon

Het lettertype Neude

Hier volgen enkele voorbeelden van titels uit het fotoboek Neude 11 uitgevoerd met het bovenstaand lettertype Neude.

Momenteel wordt het voormalig hoofdpostkantoor gelegen aan Neude 11 herbestemd. De entreeaan de Neude met de centrale hal voor de bibliotheek blijft de belangrijke voorkant. Met een nieuwe gevel en entrees voor o.a. winkels krijgt het gebouw een “tweede voorkant”aan de Oude Gracht. Met de werkgroep Van den Eijnde zijn contacten gelegd om bij de officiële in gebruikneming van de Centrale Bibliotheek aandacht te vestigen op het werk van Van der Eijnde. Met andere woorden de tentoonstelling gaat op reis.

Werkgroep VDEijnde: tekst Has Kuijpers, lay-out Daan Kerkvliet

Terugblik op de tentoonstelling over Van den Eijnde

De samenstellers kunnen terug zien op een geslaagd evenement, niet in het minst door het aantal bezoekers, dat het ABC - waar tegelijkertijd drie tentoonstellingen bezichtigd konden worden – ontving, namelijk ruim 2250. Een goede opmaat was de opening van de tentoonstelling waar 140 belangstellenden gehoor gaven aan de uitnodiging aanwezig te zijn. Heel plezierig om te ervaren was het onderlinge contact van de leden van de familie, waarvan er diversen elkaar in jaren niet gezien hadden en de verhalen die daarna de ronde deden.

Nog eens 160 personen maakten kennis met enkele invalshoeken betrekking hebbend op de (bouw)beeldhouwwerken d.m.v. lezingen, fietstochten en excursies.   

De samenstellers waren op diverse middagen aanwezig om in gesprek te gaan met de bezoekers en hen uitgebreid te informeren o.a. over de toegepaste beeldhouwtechniek en de  context van de betreffende bouw- en kunstperiode. Het boekwerkje “Hendrik Albertus van den Eijnde, Fietstocht langs zijn beelden” speciaal geschreven n.a.v. de tentoonstelling en in een oplage van 250 stuks gedrukt, bood hiertoe goede achtergrond informatie.

Lopende contacten hebben ertoe geleid dat de tentoonstelling mogelijk “op reis” gaat naar Utrecht bij gelegenheid van de heropening van Neude 11, Rotterdam i.v.m. herplaatsing van het beeld  van de oude - in de meidagen van 1940- verwoeste Bijenkorf en in Den Haag waar een Bijenkorf in 1923-24 werd gebouwd.       

Door een goede samenwerking met de gemeente Heemstede is opslagruimte gevonden voor de fotoborden zodat e.e.a. voorlopig bewaard kan blijven. Als u dit leest zijn alle geleende objecten, in goede conditie, weer terug bij hun respectievelijke eigenaars.

Niet alleen de keuze uit het vele beschikbare fotomateriaal door de werkgroep heeft bijgedragen aan de algehele waardering voor de tentoonstelling, ook de artistieke vaardigheid en ruimtelijk inzicht van een medewerker van het ABC die de tentoonstelling mede vorm heeft gegeven was hieraan debet. De vrijwilligers aan de balie zorgden voor een gastvrije ontvangst van de bezoekers.

De tentoonstelling is een goed voorbeeld van de mogelijkheden die ontstaan als er 3 verenigingen, de Historische Vereniging Haerlem, de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en het ABC Architectuurcentrum –elk met hun eigen expertise -  samenwerken om een dergelijk project te realiseren.

Op 1 juli hebben we de tentoonstelling over de beeldhouwwerken van Hendrik van den Eijnde in het ABC Architectuurcentrum helaas moeten afbreken, de looptijd van twee maanden was voorbij. Voor degene die de tentoonstelling, die breed is aangekondigd en besproken zowel intern als extern, hebben gemist zal t.z.t. het tentoongestelde materiaal  gedigitaliseerd op de website van de Historische Verenigingen te raadplegen zijn.

Rest mij, mijn dank en waardering uit te spreken voor de het vele werk dat de leden van de werkgroep en de medewerkers van het ABC hebben verzet.

Remmert Pels

Leden van de werkgroep zijn:
Michel Bakker;
Ruud Bannink;
Daan Kerkvliet;
Has Kuijpers;
Hillebrand de Lange;
Gerard Moolenaars;
Jaap Verschoor;
Marjorie Vroom.

Foto Jos Wienen en Annelies van der Have (Theo Out)

Naar boven