Privacy statement

De HVHB respecteert de privacy van de gebruiker van deze website (de “Gebruiker”) en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan de HVHB verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens door de HVHB  is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker door de HVHB niet verstrekt aan derden.

Ons volledige policy statement leest uВ hier.В 

Naar boven