Nominaties Erfgoedprijs 2019 bekend

De jury van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs heeft de drie nominaties voor de Erfgoedprijs 2019 bepaald:

-        De gemeente Heemstede voor de herinrichting van het Wilhelminaplein;  

-        Het team Groenbeheer voor onderhoud, herstel en instandhouding van het resterende Engelse park op Hageveld; 

-        Het parochieteam en de gebouwencommissie OLV Hemelvaart Valkenburgerplein voor onderhoud, herstel en instandhouding
         van deze kerk.

 

Het puntgave interieur van de OLH Hemelvaart Valkenburgerplein. Foto Theo Out.

Projecten die het niet brachten tot nominatie waren o.a. Plein1, De Posterij en het Heemstede doe- spel- en kleurboek van Boekhandel Blokker en Eric Coolen.

 Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek op 6 juni in het Raadhuis van Heemstede maakt Olga van der Klooster, voorzitter van de jury, bekend wie van deze drie nominaties de Erfgoedprijs 2019 krijgt. Deze winnaar ontvangt een speciale penning, ontworpen door de Heemsteedse edelsmid Christine van der Velden. Voor de andere twee is er een oorkonde. De Erfgoedprijs is in 2015 ingesteld door de HVHB.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
www-hv-hb.nl

 

Naar boven