Monumentenschildjes Heemstede

Op donderdag 22 maart heeft wethouder Christa Kuiper de eerste monumentenschildjes in Heemstede onthuld. Ze hangen op de Oude kerk aan het Wilhelminaplein en op Van Schagen van 1890.

Deze nieuwe schildjes zijn voorzien van een NFC-tag en een QR-code. Zo kun je via je smartphone informatie krijgen over het monument. De informatie staat op de website van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB).

De monumentenschildjes zijn een gezamenlijk project van de gemeente en de HVHB, die ook samen de kosten voor hun rekening nemen. Heemstede heeft zo’n 100 rijks- provinciale en gemeentelijke monumenten. Daarnaast is er een aantal HVHB-monumenten: monumenten die volgens de HVHB ook kenmerkend en waardevol voor Heemstede zijn, maar nog geen beschermde status hebben. Bedoeling is dat monumenten in Heemstede voor iedereen duidelijk herkenbaar zijn en dat je er op een makkelijke manier informatie over kunt krijgen. In eerste instantie worden er schildjes geplaatst op en rond het net heringerichte Wilhelminaplein (Oude kerk, Van Schagen van 1890, Heemstede’s belang, Achterweg e.a.). Later komen andere monumenten in Heemstede aan de beurt.

Gemeente en HVHB hebben 15 februari jl. een avond voor monumentenbezitters in Heemstede georganiseerd. Hier heeft al een aantal bezitters aangegeven dat ze graag een schildje op hun monument willen. Plaatsing van de schildjes gebeurt in overleg met en door de gemeente. Coördinatie ligt bij de HVHB.

Woont u in een monument en wilt u een monumentenschildje? Neem dan contact op met de HVHB via communicatie@hv-hb.nl Vervolgens kunt u overleggen over de informatie over uw monument op de website van de HVHB. De HVHB legt vervolgens contact tussen monumentenbezitter en gemeente. Er komt een medewerker van de gemeente langs om in overleg met u een schildje te plaatsen op een hiervoor geschikte plaats.

Heemstede Nieuws

 Foto Marc de Bruijn

 Foto Marilou den Outer

 Foto Marilou den Outer

Wethouder Sjaak Struijf en voormalig wethouder Christa Kuiper onthullen met monumentenschildje bij Plein1, de voormalige Dreefschool, 5 oktober 2018 (foto Marloes van Buuren).

Naar boven