Karakterbehoud

Wat is Heemstede zonder Groenendaal, de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, de jaren dertig villa’s aan de Heemsteedse Dreef, het Huis te Manpad of het voormalige Postkantoor aan de Binnenweg? Wat is Bennebroek zonder de Reek, de Hervormde Kerk met de gedenknaald in het weiland aan de overkant en het graf van dominee en ex-minister Talma ernaast?

Monumenten

Monumenten, of ze nu klein of groot zijn, bepalen in belangrijke mate het karakter en de uitstraling van een plaats. Gelukkig hebben we in Heemstede en Bennebroek een groot aantal monumenten, variërend van rijksmonumenten, provinciale monumenten tot aan gemeentelijke monumenten.

Behoud van het karakter van Heemstede en Bennebroek is één van de belangrijkste doelstellingen van de HVHB. We zijn alert op hoe er wordt omgegaan met bestaande monumenten. Ook streven we ernaar om de lijst van beschermde monumenten in onze dorpen uit te breiden. Door onze initiatieven is de lijst van gemeentelijke monumenten in Heemstede en Bennebroek in 2009-2011 al belangrijk uitgebreid. Maar er zijn nog steeds panden die geen officiële status hebben en bescherming behoeven. Daarom zijn we als HVHB ook bezig met een inventarisatie van bouwkunst na de Tweede Wereldoorlog met als doel vanuit inventarisatie een aanvulling van de Gemeentelijke Monumentenlijst te krijgen.

Klik hier voor een overzicht van alle monumenten in Heemstede en Bennebroek.

Wat wel en wat niet?

Wat mag u wel verwachten van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek op het terrein van karakterbehoud en wat niet?

De activiteiten van de HVHB richten zich in belangrijke mate op karakterbehoud van cultureel erfgoed. Denk daarbij aan (historische) gebouwen, landgoederen en (kunst)voorwerpen. We houden ons in mindere mate bezig met groen of met wegenaanleg, behalve als hier direct aantasting plaatsvindt of kan plaatsvinden van cultureel erfgoed.

Kaders

Karakterbehoud betekent in onze visie overigens niet dat er niets kan of mag gebeuren in Heemstede of Bennebroek. De HVHB streeft niet naar een ‘mummificering’ van onze dorpen. We kunnen en willen onze omgeving niet terugbrengen of –bouwen naar de situatie van vijftig of honderd jaar terug. Er moet een zekere ruimte zijn voor bouwactiviteiten. Maar het ligt wel aan het hoe, waar en waarom. Daarbij moet er steeds een goede onderbouwing zijn, willen we wegblijven van discussies over wat ‘mooi’ of ‘lelijk’ is en dienen we vanzelfsprekend rekening te houden met alle wettelijke kaders. We hebben liever dat een monument gebruikt wordt – maar dan wel verantwoord – dan dat het staat te verpauperen of verkrotten.

Als hulpmiddel maakt de HVHB gebruik van een zogenaamde ‘Waardenkaart’. Deze wordt ook door de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal inzake Bennebroek gebruikt.

Klik hier om meer te weten over de Waardenkaart

Binnen de HVHB is de Commissie Karakterbehoud eerste aanspreekpunt als het gaat om bouwactiviteiten of –plannen.

Klik hier om melding te doen van bedreigd erfgoed.

Hieronder een overzicht van de dossiers waar de Commissie Karakterbehoud zich mee bezighoudt.

Naar boven