Jaarprogramma 2019

Jaarprogramma 2019 Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Ook in 2019 onderneemt en organiseert de HVHB tal van activiteiten, vanzelfsprekend ook in ons Pomphuis naast de watertoren. Veel van ons jaarprogramma 2019 staat al vast, maar sommige activiteiten worden nog nader gepland. Wijzigingen in het programma zijn altijd mogelijk, raadpleeg daarom regelmatig de website. En geef u op voor onze e-mail nieuwsbrief (via secretaris@hv-hb.nl).

7 november: Najaarsbijeenkomst
Locatie: Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.
Programma:
Opening door voorzitter Ronald Huigen.
Film maatschappelijke stage Hageveld.
Ronald Huigen blikt vooruit op het jaarprogramma van de HVHB voor2020.
Architectuurhistoricus Wim de Wagt is op verzoek van de HVHB bezig met een inventarisatie van waardevolle panden in Bennebroek en Heemstede die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940 en geen monumentenstatus hebben en toont een aantal voorbeelden.
Na afloop van de bijeenkomst, rond 21.30 uur, is er gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.
Aanmelden voor de najaarsbijeenkomst is niet nodig, zowel leden als niet-leden zijn welkom. 

21 november: discussie over karakterbehoud
Locatie: Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede, 14.00 uur.
Heemstede en Bennebroek kennen nog steeds parels van monumenten en andere fraaie gebouwen. De HVHB doet haar best om al dat fraais te beschermen. Jaap Verschoor zal in samenwerking met de commissie Karakterbehoud enkele standpunten van de historische vereniging toelichten, maar wil aan de hand van een aantal voorbeelden uit de nota ‘Karakter van Heemstede/Bennebroek’ ook horen wat u van een aantal ontwikkelingen vindt.
HVHB-leden gratis, niet leden €5 (bij opgeven graag vermelden of u lid bent). Aantal deelnemers is gemaximeerd tot 22. Opgeven bij Joke Dondorp via joke@dondorp.nl

10 december: uitreiking Annie Klots Emancipatieprijs
Locatie: wordt nog bekend gemaakt.
In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Om het belang hiervan te onderstrepen en te vieren, heeft de gemeente Heemstede een eenmalige emancipatieprijs in het leven geroepen: de Annie Klots Emancipatieprijs.
De prijs wordt 10 december uitgereikt aan een vrouw of vrouwen, in Heemstede wonend, die zich verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de emancipatie en de verbetering van de positie van vrouwen in Heemstede. Dit kan op allerlei maatschappelijke vlakken zijn, zoals gezondheidszorg, werk, onderwijs, welzijn of op een ander terrein, en natuurlijk ook democratie.
Marc de Bruijn van de HVHB gaat tijdens de bijeenkomst kort in op de belangrijke vraag: wie was nou eigenlijk Annie Klots?

Uit het fotoalbum van de familie Jorritsma een klassenfoto (1925/26) van de Voorwegschool met Annie Bouwman-Klots. W en G zijn resp. Wouter en Gerrit Jorritsma. Op de achterste rij meester de Jong.

Geweest:

27 februari - Lezing over de buitenplaatsen rond Huis te Manpad
Martin Bunnik geeft in het Pomphuis een presentatie over buitenplaatsen rondom Huis te Manpad. Hij vertelt hoe de buitens ontstonden en bespreekt kort de geschiedenis van Woestduin, Leyduin, Huis te Manpad, De Hartekamp en de Overplaats.

Locatie: Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede (bij de Nijverheidsweg)
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: leden HVHB gratis, niet-leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Opgeven bij: Gerry Weijers, evenementen@hv-hb.nl of 023 584 62 34

Omdat onze ruimte beperkt is, is het noodzakelijk om u van tevoren op te geven. Geef dan ook aan of u alleen komt of met meer mensen. 

Foto NHA

6 maart - Koffie met HeerlijkHeden over de bollen
Het is nog geen honderd jaar geleden dat Heemstede en Bennebroek echte bollendorpen waren. Daarom organiseren we een Koffie met HeerlijkHeden over de ver­dwenen bloembollencultuur. We hebben twee oud-bollenkwekers uitgenodigd om hierover te komen vertellen. Misschien heeft u zelf ook nog wel leuke herinneringen aan de tijd dat bollenvelden in deze regio mede het landschap bepaalden.

Locatie: Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede (bij de Nijverheidsweg)
Aanvang: 14.30 uur
Opgeven bij: Ellen Kerkvliet, ellenkerkvliet@gmail.com of 023 538 36 90

Toegang gratis. Omdat onze ruimte beperkt is, is het noodzakelijk om u van tevoren op te geven. Geef dan ook aan of u alleen komt of met meer mensen. 

11 april - Lezing over de Kathedrale Basiliek Sint Bavo

De kathedraal aan de Leidsevaart is een beeldbepalend element in het silhouet van Haarlem. Na een jarenlange restauratie, die nog niet afgerond is, is het aanzien veran­derd en straalt de kathedraal in een nieuw licht. Hillebrand de Lange neemt heel ver­rassend de altaarstukken van Jan van Eyck, Rogier van der Weiden en Hans Memling (drie Vlaamse Primitieven uit de 15de eeuw) als vertrekpunt om de Kathedrale Basiliek te begrijpen.

Locatie: Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede (bij de Nijverheidsweg)
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: leden HVHB gratis, niet-leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Opgeven bij: Joke Dondorp, joke@dondorp.info

Omdat onze ruimte beperkt is, is het noodzakelijk om u van tevoren op te geven. Geef dan ook aan of u alleen komt of met meer mensen. Vanaf 28 april - Volop aandacht voor Hendrik van den Eijnde

De beeldhouwer Hendrik van den Eijnde werd 150 jaar geleden, in 1869, in Haarlem geboren. Vanaf 1922 woonde hij in een zelf ontworpen atelierwoning aan de Willem van de Veldekade in Heemstede. In beide plaatsen, maar ook ver daarbuiten, is werk van Van den Eijnde te bewonderen. In Heemstede onder meer zijn beelden op de Bronsteebrug, daarbuiten het Scheepvaarthuis in Amsterdam en het Van Heutsz-monument in Jakarta.
De HVHB en de Historische Vereniging Haerlem vormden samen een werkgroep die al ruim een jaar actief is om alles over deze bijzondere beeldhouwer te achterhalen. Op het programma staan een tentoonstelling in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem (mei-juni), excursies, lezingen en workshops over beeldhouwen in de Hoofdwacht in Haarlem.

Data, kunt u terug vinden in onderstaande nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Van den Eijnde april 2019

25 mei-2 juni – In het kader van de Week van de Begraafplaats geeft Marc de Bruijn op 25 mei een rondleiding over de Algemene begraafplaats Heemstede. Op 29 mei vindt een herdenking plaats van Bas Timmerman, de voetballer die op die datum tachtig jaar eerder overleed. Hij speelde bij het (nu Haarlemse) EDO. Zijn graf is te herkennen aan de grote marmeren bal.
 Foto Theo Out

Mei/juni - Tentoonstelling handschoenenfirma Laimböck (Pomphuis)

Op zaterdag 8 juni zal Ruud Laimböck, de voormalig directeur van de beroemde handschoenenfirma Laimböck, een tentoonstelling openen die gewijd is aan de geschiedenis van dit bedrijf en vooral de Heemsteedse jaren belicht. De tentoonstelling vindt plaats in het Pomphuis bij de watertoren, Watertoren 2 te Heemstede van de historische vereniging.
De Laimböcks hebben gedurende tachtig jaar, komend uit het Zillertal in Oostenrijk, heel wat mensen voorzien van warme handen. Het karakteristieke pand aan de Herenweg 133 was jarenlang in gebruik voor de productie van de overbekende en kwalitatief prachtige handschoenen.
Op deze tentoonstelling zijn natuurlijk alle soorten handschoenen te zien die in de loop van de jaren zijn gemaakt.  Aan de hand van de getoonde foto’s zullen velen familieleden en vrienden herkennen, want tal van Heemstedenaren en mensen uit de Bollenstreek hebben bij dit bedrijf een geschiedenis als ontwerper, verkoper, coupeur of naaister.
Mocht u meer willen weten over Laimböck: een artikel hierover is verschenen in het tijdschrift HeerlijkHeden (nummer 180) van de vereniging, verkrijgbaar bij de boekhandels in Heemstede.
Openingstijden: 8, 10, 15 en 16 juni van 11 tot 16 uur. Gratis toegang.

Mei/juni - Koffie met HeerlijkHeden over Laimböck (Pomphuis)

6 juni- Voorjaarsbijeenkomst HVHB (Raadhuis Heemstede).
Centraal staat een presentatie door Michel Bakker over (de toekomst van) religieus erfgoed in Heemstede. Een actueel onderwerp: de Pinksterkerk is onlangs verkocht aan Stadsherstel Amsterdam, zodat de toekomst van het gebouw geborgd is, de kerk op het Valkenburgerplein wordt op afzienbare termijn afgestoten. De toekomst van dit gebouw is ongewis.

Aug/sept - Koffie met HeerlijkHeden (Pomphuis)

7 Augustus: Wandeling met gids door Haarlem

14/15 september - Open Monumentendagen (thema: Plekken van plezier)

Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn daarvoor het decor geweest. 

Open in Heemstede  zaterdag 14 september. 

Doopsgezinde kerk.Postlaan 16.11.00 – 16.00 .Orgelmuziek.
Oude Kerk.Wilhelminaplein 12. 11.00 – 15.00 .Grafkelder Adriaan Pauw.
Rijtuigenmuseum van Schagen.Achterweg 34. 11.00 uur – 15.00.
Huis te Manpad.(tuin)Herenweg 7. 10.00 -15.00 uur,ieder uur een rondleiding.
Molentje van Groenendaal.Gehele dag te bezichtigen.
De Dinkelhoeve.Herenweg 61. 11.00 – 15.00.
De Meelfabriek.Glipperweg 94. 11.00 -15.00 .
Pomphuis,Watertoren1.Tentoonstelling Harmonie St.Michael 110 jaar. 11.00 -15.00.
Cafe de 1ste aanleg Raadhuisstraat 103. 12.00 – 20.00
Wandeling landschapspark Hageveld. 11.00 uur max.20 pers.Verzamelen bij school. 

Open op zondag 15 september.

Kom in mijn tuin. Herenweg 16.11.00 – 16.00.
De Meelfabriek. Glipperweg 94. 11.00 uur -15.00.
Pomphuis,Watertoren1.Tentoonstelling Harmonie St.Michael 110 jaar! 11.00-15.00. 

Informatie:www.hv-hb.nl en onze nieuwsbrief.
Voor het programma in Bennebroek: zie www.onsbloemendaal.nl

Naar boven