Jaarprogramma 2016

Ook in 2016 organiseert de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek weer interessante activiteiten en bijeenkomsten: de gebruikelijke excursies, de Erfgoedprijs, Open Monumentendag, voor- en najaarsbijeenkomst, de Kunstbeurs en de voorjaarsmarkt…
Hieronder het programma (wijzigingen voorbehouden).
Sommige data zijn nu nog niet bekend. Raadpleeg dus regelmatig deze pagina.

• 17 november: Najaarsbijeenkomst
Trefpunt in Bennebroek (Akonietenplein 1), dus niet in het raadhuis van Heemstede, zoals in HeerlijkHeden staat aangekondigd.

Zaal open om 19.30 uur. Start programma 20.00 uur. Inhoud programma zie website.

• 25 november: Rondleiding Stadhuis Haarlem

Op deze dag wordt een rondleiding georganiseerd in het Stadhuis Haarlem onder leiding van de heer Wim Cerutti.
Het gebouw is rond 1370 gebouwd en de toren werd in 1475 toegevoegd. Sinds 1388 is het gebouw in gebruik als stadhuis. Aandacht zal in ieder geval worden besteed aan de Gravenzaal, die zijn naam dankt aan de periode voordat het stadhuis werd gebouwd. Toen stond er op deze plek een jachtslot van de Graven van Holland, nu wordt deze zaal o.a. gebruikt als trouwzaal.

U wordt ontvangen in de Gravenzaal waar u een kopje koffie wordt aangeboden. Na een korte inleiding door de heer Cerutti start de rondleiding.

Verzamelen : 10.30 uur Hoofdingang Grote Markt
Kosten : HVHB-leden gratis, niet-leden 5,- euro (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: maximaal 16
Opgeven bij : Joke Dondorp, email: joke@dondorp.info, graag uw telefoonnummer vermelden

Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst• 18 Februari: excursie Kathedraalmuseum Sint Bavo

Rondleiding Kathedraalmuseum door dhr. A. Numan, conservator Kathedraalmuseum.
Aanwezig: 10.00 uur bij de ingang Plebanie aan het Emmaplein
Kosten: voor leden van de HVHB gratisl, voor niet-leden € 5 p.p.

• tot 1 maart: indienen kandidaten voor Erfgoedprijs 2016
U heeft tot deze datum gelegenheid om uw kandidaat in te dienen voor de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016. Zie ook www.hv-hb.nl/topic-erfgoedprijs_2016

• 5 Maart: excursie Leyduin (georganiseerd door Landschap Noord-Holland)
Bezoek van dit gebied met toelichting.
Aanwezig: 14.00 uur huize Leyduin.
Kosten: Gratis entree.

• 22 maart: bekendmaking nominaties Erfgoedprijs 2016

• 1-3 april: Heemsteedse Kunstbeurs SportPlaza Groenendaal
De HVHB is aanwezig met een stand.

• 4 mei: wandeling o.l.v. Martin Bunnik: Overplaats en de Hartekamp.
Verzamelen: 14.00 uur parkeerplaats Hervormde Kerk Binnenweg Bennebroek.
Kosten: voor leden van de HVHB gratis, voor niet-leden € 5 p.p.

• 22 mei: Voorjaarsmarkt Binnenweg-Raadhuisstraat Heemstede
De HVHB is aanwezig met een stand.

• 26 mei: Voorjaarsbijeenkomst
Oude kerk Wilhelminaplein Heemstede. Zaal open om 19.30 uur. Start programma 20.00 uur. Inhoud programma wordt nader bekendgemaakt.

• 22 Juni: excursie 4 Gevelstenenwandeling De Vijfhoek
Verzamelen bij de Hoofdwacht om 10 uur, inmiddels volgeboekt
Kosten: voor leden van de HVHB nihil, voor niet-leden € 5 p.p.

• 12 juli: Herdenking Syb Talma (1864-1916), Bennebroek
Programma wordt nader bekendgemaakt.
Zie ook het artikel over Talma op onze site:
http://hv-hb.nl/content/pdf/artikel_Talma_In_de_kamer_heeft_hij_gestreden_10.pdf

Heemsteder 6 juli 2016

Heemsteder 13 juli 2016


• 10 Augustus: excursie Huize Barnaart
Verzamelen: Nieuwe Gracht 7 Haarlem, voor het huis om 10 uur.
Kosten: voor leden van de HVHB nihil, voor niet-leden € 5 p.p.

• 10 september: Open Monumentendag
Programma wordt nader bekendgemaakt. Het thema in 2016 is ‘Symbolen en iconen’.

• November: excursie stadhuis Haarlem
Datum en tijdstip worden nader bekendgemaakt.
Kosten: voor leden van de HVHB nihil, voor niet-leden € 5 p.p.

• 17 november: Najaarsbijeenkomst
Trefpunt in Bennebroek�(Akonietenplein 1), dus�niet in het raadhuis van Heemstede, zoals in HeerlijkHeden staat aangekondigd.

Alle data en activiteiten onder voorbehoud.
Zowel leden als niet leden van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek kunnen deelnemen aan de excursies. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar evenementen@hv-hb.nl

Bij alle excursies geldt vol=vol, dus meld u zo snel mogelijk aan. Voor de excursies wordt aan niet-leden een kleine vergoeding gevraagd. Deze dient u voorafgaand aan de excursie te betalen. Pas na ontvangst van uw betaling staat u ingeschreven. U kunt tot uiterlijk twee weken vóór de excursie uw inschrijving nog annuleren; daarna is dit niet meer mogelijk en ontvangt u uw betaling niet retour. We doen dit omdat regelmatig mensen op het laatste moment afzeggen, terwijl we andere gegadigden vaak moeten teleurstellen omdat het aantal plaatsen per excursie beperkt is.
Ook de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomst zijn voor zowel leden als niet-leden van de HVHB; hieraan zijn geen kosten verbonden.

Naar boven