HeerlijkHeden 181 (zomer 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 181

HeerlijkHeden 181 opent met een artikel over de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein in Heemstede. Deze parel is ontworpen door Jos Cuypers, maar heeft geen monumentenstatus. Het artikel is dan ook tevens een pleidooi om de kerk aan te wijzen als gemeentelijke monument.

Velen in Heemstede hebben mooie herinneringen aan de ponywagen in Groenendaal. Marloes van Buuren heeft er een boeiend verhaal over geschreven.

In deze HeerlijkHeden ook een interview met Kees Heger, eigenaar van café De 1ste Aanleg. Het gebouw waar het café is gevestigd in 125 jaar oud en er heeft altijd een slijter dan wel een café in gezeten.

Een andere café, Jansen, is al lange tijd verdwenen. Het was te vinden op de plek waar nu het appartementencomplex De Rozenburgh staat, op de hoek van de Asterkade en de Zandvoortselaan. Marc de Bruijn neemt ons mee door de geschiedenis van deze plek. Oud- en Nieuw Rome? Ook dat waren cafés, of eigenlijk herbergen. Anja Kroon vertelt er alles over.

Martin Bunnik schreef een artikel over De Reek in Bennebroek, een historisch dorpsbeeld om zuinig op te zijn. De karakteristieke lintbebouwing, de smalle weg, de rij lindebomen en de Bennebroekervaart zijn allemaal elementen die honderden jaren geleden zijn ontstaan.
Verder in dit nummer aandacht voor het werk van de Zusters Augustinessen, die onlangs zijn vertrokken uit Mariënheuvel, en over een eeuw vrouwenkiesrecht in Heemstede en Bennebroek.

Naar boven