HeerlijkHeden 176 (voorjaar 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 176

bijlage bij artikel ‘Heemstede herdenkt’

Heemstede is trots op het Huis te Manpad en de Hartekamp, buitenplaatsen van grote allure. Bosch en Hoven was óók zo’n buitenplaats, gelegen aan de oostkant van Herenweg bij de huidige grens met Haarlem. In 1934 is het hoofdhuis afgebroken, maar er zijn nog veel tastbare herinneringen aan dit buiten.

Kunstschilder Herman Kruyder (1881-1935) woonde en werkte in Bennebroek en Heemstede. Beide dorpen inspireerden hem tot kleurige, heel moderne, soms bijna agressieve schilderijen. Ze weerspiegelen de psychische problemen waaraan hij leed.

Heel anders van aard zijn de houtsnedes van Herman van Emmerik. Deze Heemsteedse politieagent legde veel mooie plekken in het Heemstede van de jaren twintig en dertig vast.

De Spaanse griep eiste in 1918 meer dan 50 miljoen mensenlevens. Ook in Heemstede vielen er veel doden, vooral op Meer en Bosch. Op de Algemene Begraafplaats zijn nog enkele graven van slachtoffers van de Spaanse griep bewaard gebleven.

De eerste muziektent in Groenendaal was een klein platform met een rieten kap. Daarna kwamen er nog twee versies. De muziektent uit 1959 is nu in oude glorie hersteld en gaat wellicht ’s zomers weer terugkeren bij restaurant Landgoed Groenendaal.

De twee oorlogsmonumenten in Groenendaal staan op de plaats waar eerder een gedenkteken was voor het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina. In de oorlog werd dit monument weggehaald en vernietigd.

Verder in dit nummer het jaarverslag van 2017, dat een indruk geeft van de vele dingen die de HVHB onderneemt.

Naar boven