Bestel nu uw Groenendaalboek

Het Groenendaalboek, van buitenplaats tot wandelbos
Verschijningsdatum: mei 2013

In 2013 was het 100 jaar geleden dat Groenendaal door de gemeente Heemstede werd aangekocht en opengesteld als wandelbos. Deze aankoop is achteraf gezien een van de beste besluiten geweest van de gemeente en waarmee de gemeente ook invulling heeft gegeven aan de kwaliteit van Heemstede anno nu.
Ter gelegenheid van dit jubileum geeft de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) in 2013 een boek uit, qua omvang en vormgeving vergelijkbaar met het Binnenwegboek uit 2010. Met deze publicatie vullen we een van onze kerntaken in, namelijk het verspreiden van de kennis over de historische ontwikkeling van Heemstede.

Initiatiefnemer tot aankoop

Initiatief voor de aankoop kwam van de toenmalige burgemeester jhr. mr. D.E. van Lennep (burgemeester van Heemstede 1891-1916). In zijn ambtsperiode groeide het aantal inwoners explosief. Het gemeentelijk bestuur ging zich met steeds meer zaken bemoeien. Behalve nieuwe straten werden het elektriciteitsnet, de gas- en waterleidingen en de riolering aangelegd. In 1905 besloot de gemeenteraad een nieuw raadhuis te bouwen. In 1912 nam het gemeentebestuur een door de architecten J.Th.J. Cuypers en Jan Stuyt ontworpen Uitbreidingsplan aan voor de gehele gemeente, dat met wijzigingen tot 1940 fungeerde. Op basis hiervan ontwikkelde de gemeente zich in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw tot een forensengemeente.

Groenendaal: 318.000 gulden

Heemstede kocht Groenendaal uit de erfenis van mevrouw van Merlen-Visser. In maart 1913 werd op Kennemerduin in het geheim met leden van de gemeenteraad overlegd. Van Lennep kreeg daar akkoord voor aankoop van het centraal in Heemstede gelegen landgoed (Bosbeek werd ervan afgesplitst). Daarvoor was er door Van Lennep al uitgebreid onderhandeld en gelobbyd. Het bedrag dat betaald werd voor Groenendaal plus een aantal andere terreinen was 318.000 gulden. Voor de aankoop en het wandelrijp maken ging de gemeente een lening aan van 300.000 gulden, voor die tijd een enorme last.

Groenendaal: het boek

In het boek komen verschillende aspecten aan de orde:

  • De geschiedenis van het gebied tot in de 16de eeuw
  • De ontwikkeling van buitenplaatsen in en rond Heemstede, met de nadruk op Bosbeek / Groenendaal
  • De aankoop door de gemeente in 1913
  • De ontwikkeling van Groenendaal na 1913 (incl. de Flora-tentoonstellingen)
  • Het huidige beheer en toekomstplannen
  • Daarnaast zullen in kaderteksten deelonderwerpen besproken worden.

We houden u via deze pagina op de hoogte.

Groenendaal

ca. 160 blz., 20 x 27 cm, full colour, prijs вВђ 25,-. (abonnees вВђ 19,95).
Het boek bevat tal van fotoвАЩs en afbeeldingen, waarvan een groot deel nog nooit getoond is.

Klik voor het bestellen boven aan deze pagina op вАШNeem contact met ons op / BestelformulierвАЩ.

Naar boven