HVHB Beleidsplan 2014-2017

HVHB Beleidsplan 2014-2017

Onze leden kijken het liefste terug naar het verleden, wij als bestuur moeten naar de toekomst kijken. Najaar 2013 heeft het bestuur van de HVHB een beleidsplan opgesteld met de prioriteiten voor 2014-2017. Uiteraard is zo’n beleidsplan belangrijk voor de vereniging zelf, maar vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 hebben we ook gesproken met alle politieke partijen in Heemstede en Bloemendaal (vanwege Bennebroek; we werken hierbij nauw samen met onze zustervereniging Ons Bloemendaal) over onze prioriteiten in de komende vier jaar. We vinden het van belang dat de komende raadsperiode cultureel erfgoed en karakterbehoud hoog genoteerd staan op de agenda van alle politieke partijen. Voor hen is het van belang om te weten waar de HVHB voor staat.


Klik hier voor het Beleidsplan HVHB 2014-2017


Klik hier voor de Statuten. Wilt u ook inzage in de KvK en jaarstukken, dan kunt u kijken onder het kopje 'Wie we zijn'.


Heeft u een vraag of een opmerking over het beleidsplan neem contact op via contactformulier

Naar boven