Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (hierna: HVHB) is op 12 maart 1947 opgericht onder de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek.

Doelstelling van de vereniging is het bevorderen van kennis over en belangstelling voor de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek en de zorg voor het karakterbehoud van wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of landschappelijke betekenis is.

De HVHB geeft het kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden en historische publicaties uit, organiseert excursies, geeft lezingen, werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendagen en is alert op de instandhouding van karakteristieke elementen in ons werkgebied: Heemstede en Bennebroek.

Tot 1653 maakte Bennebroek deel uit van de ambachtsheerlijkheid Heemstede. Daarna, tot 1 januari 2009, was Bennebroek een zelfstandige gemeente. Nu maakt Bennebroek deel uit van de gemeente Bloemendaal. Over Bennebroek heeft de HVHB rechtstreeks contact met de gemeente Bloemendaal. We werken in voorkomende gevallen samen met de Stichting Ons Bloemendaal.

De HVHB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40595119 en heeft de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het RSIN-nummer van de HVHB is 802008367.


Naar boven