Historische commissie

Historische commissie

De Historische commissie doet voorstellen (zelfstandig of op verzoek van het bestuur) die de historische kwaliteit van de activiteiten van de vereniging waarborgen of versterken, zoals excursies, lezingen en artikelen in HeerlijkHeden, op de website en in overige publicaties.
Verder beantwoordt de commissie vragen van leden en niet-leden op historisch gebied, of verwijst de vragenstellers door naar andere instellingen. Tevens stimuleert en coördineert ze historisch onderzoek met betrekking tot Heemstede en Bennebroek, en adviseert ze leden en niet-leden in hun onderzoek. Daarnaast verzorgen de leden van de Historische Commissie ook lezingen en presentaties.

Als u vragen heeft op historisch gebied over Heemstede en Bennebroek, ga dan naar het formulier ‘Historische vragen’ boven aan het scherm.

Naar boven