Historie van Heemstede (Groesbeek)

Auteur: mr. J. W. Groesbeek

Titel: Heemstede in de historie

Uitgave: Gemeentebestuur van Heemstede, 1972

Omvang: 148 pagina's

Heemstede in de historie is nog altijd het meest gezaghebbende totaaloverzicht van de geschiedenis van Heemstede. In 144 pagina’s behandelt de auteur de volledige geschiedenis van het dorp, vanaf 1300, thematisch op basis van onderwerpen als bijvoorbeeld buitenplaatsen, bollencultuur, onderwijs en kerkelijk leven. Het boek bevat een literatuuropgave, maar helaas geen notenapparaat. Mr. J.W. Groesbeek was rijksarchivaris in Noord-Holland en auteur van een groot aantal boeken.

We zijn blij dat we van de nazaten van mr. Groesbeek en het Gemeentebestuur van Heemstede toestemming hebben gekregen dit werk te digitaliseren en via onze site te ontsluiten.

inhoud

pagina 5 Inleiding
6 Schijnwerper op de historie
28 Zeven rode mereltjes en een vrijkwartier
29 Gastarbeiders in de zeventiende eeuw
31 Wat kwam er uit de (stem)bus
33 Een buitenplaats als tweede huis
83 Twee openbare gebouwen
84 Naar zelfstandig kerkelijk leven
92 Welvaart door bleken en wassen
97 Van bouwland, bossen en bollen
104 Kijkje in de gemeentelijke kas
106 Strijd voor de gezondheid
110 Armenzorg en werkverschaffing
114 Hier onderwijst men de jeugd
121 De zorg voor orde en recht
123 Vuur en water
124 Lichtpunten in het donker
125 Heemstede in, Heemstede uit
129 Heemstede in de dorpsbeschrijvingen
134 Lijst van geraadpleegde archivalia
135 Lijst van geraadpleegde literatuur
138 Lijst van illustraties
140 Index op de persoonsnamen
141 Index op de patronymica
142 Algemene index

produktie Meijer Pers n.v., Amsterdam
grafische verzorging Joop de Nijs gvn
gedrukt bij Drukkerij Meijer n.v., Wormerveer

Naar boven