HeerlijkHeden jaargang 2020 (183 t/m 186)

JAARGANG 2020
HeerlijkHeden 186 (najaar 2020)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 186

In de bijlage een aantal pagina's.

In dit nummer vooral aandacht aan::

 • onbekend schilderij van Huis te Manpad;
 • de Zwarte Hond was de naam van een herberg in Bennebroek;
 • restauratie aan het Molentje van Groenendaal in 2019;
 • het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan
 • comite "Autotochten voor Bejaarden van Bennebroek";

HeerlijkHeden 185 (zomer 2020)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 185

Na een special in april/mei over Tweede Wereldoorlog en bevrijding in dit nummer van aandacht voor de jaren na de oorlog. In de bijlage een aantal pagina's.

In dit nummer vooral aandacht aan::

 • in Heemstede werd in 1946 glas ingezameld voor huizen elders in het land ivm beschadigingen;
 • in 1946 en 1947 een concours hippique op het sportpark;
 • de broers Goulmy vertellen over hun jeugdherinneringen in de Rivierenbuurt;
 • het graf van de Zaanse industrieel Adriaan Honig;
 • wethouder en hyacintkweker Jan van Lierop bekleedde een hele reeks bestuurlijke functies in Bennebroek;

HeerlijkHeden 184 (voorjaar 2020)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 184

Themanummer ‘Tweede wereldoorlog en bevrijding’

In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid is het een extra dik themanummer met veel nieuwe verhalen over Heemstede en Bennebroek tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. Een waar collectors item.

Veel van de verhalen in Heerlijkheden 184 zijn nieuw, zoals

 • over Heemstedenaar Bob Calisch, een gijzelaar die eerst in kamp Vught terechtkwam en daarna tewerk werd gesteld in Duitsland;
 • over Wasserij Beelen die  stroom leverde aan ziekenhuizen;
 • over melkboer Prins: wat betekende de oorlog voor het dagelijks leven van gewone mensen;
 • de interviews met zeven mensen die de oorlog als kind meemaakten en er nog levendige herinneringen aan hebben;
 • het chronologische verhaal van de oorlog in Bennebroek.
 • lot Joodse inwoners
 • veel foto's
 • interview met twee veteranen

Heemsteder 29-04-2020

Haarlems Dagblad 30-04-2020

HeerlijkHeden 183 (winter 2020)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 183

 • opening tentoonstelling WO II
 • het Adriaan Pauw jaar

JAARGANG 2019
HeerlijkHeden 182 (najaar 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 182

 • tekeningen uitzichten Belvedere uit 1839
 • Herbouw op de Glip
 • De Rooheller Zandvaart (Bennebroek)
 • Verklaring naam Bennebroek
 • Metaalgieterij aan de Herenweg
 • Veranderende landschap rond Hageveld

In het Haarlems Dagblad van 29 oktober 2019 stond een artikel over uitzichten vanaf de Belvedère

Haarlems Dagblad 29 oktober 2019


HeerlijkHeden 181 (zomer 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 181

 • Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
 • Ponywagen in Groenendaal
 • De 1ste aanleg
 • De Rozenburgh
 • Oud- en Nieuw Rome
 • De Reek in Bennebroek
 • Zusters Augustinessen
 • Eeuw vrouwenkiesrecht Heemstede en Bennebroek

HeerlijkHeden 180 (voorjaar 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 180

Heel wat Heemstedenaren hebben vroeger gewerkt bij de handschoenenfirma Laimböck. Velen in het grote witte pand aan de Herenweg (Berkenrode), maar er waren ook thuiswerkers. De van oorsprong Oostenrijkse familie Laimböck leverde al in de 19de eeuw hun exclusieve producten aan de koningshuizen van Europa. Vanaf 8 juni is in het Pomphuis in Heemstede een tentoonstelling te zien met veel mooie foto’s, handschoenen en tassen van de firma Laimböck. De bouwbeeldhouwer Hendrik van den Eijnde wordt 150 jaar na zijn geboorte geëerd met een reeks van lezingen, fietstochten en een tentoonstelling. In dit nummer een schets van het leven en werk van Van den Eijnde.

De Belvedère in Groenendaal diende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog als uitkijkpost voor de luchtbescherming. Bijzonder is dat daarbij ook verkenners ingeschakeld werden als wachtpost. Vogelenzang is in de oorlog grotendeels geëvacueerd en een deel van de geëvacueerden kwam korte tijd terecht in paviljoens van de Stichting Vogelenzang in Bennebroek. Hoe is het om te wonen in een monument? Dat vertellen de bewoners van de Burg. van Doornkade 4 in Heemstede. Het is een gemeentelijk monument uit de periode van de Wederopbouw.

Verder in dit nummer het bijzondere grafmonument van Willem Pauw op de Algemene Begraafplaats Heemstede. Pauw deed als lid van de gezondheidscommissie veel voor de verbetering van de woonomstandigheden en hygiëne in Heemstede. Niet monumentaal zijn de restanten van het theatertje aan de Dageraad in Bennebroek. Maar het verhaal erachter is leuk. Hier konden in de jaren vijftig kinderen genieten van sprookjes als ‘Assepoester’, ‘De gelaarsde kat’ en jeugdoperettes.


HeerlijkHeden 179 (winter 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 179

In de eerste decennia van de 20ste eeuw reden er nog weinig auto’s in Nederland. Een van de actieve importeurs in die vroege periode was Alexander Breslau, oprichter van de Eerste Heemsteedsche Sporthandel.

Het rijkswegennet groeide mee met de toename van het aantal auto’s. De Herenweg in Heemstede en Rijksstraatweg in Bennebroek moesten verbreed en geasfalteerd worden. Dat gebeurde in 1916-1918 na jarenlange voorbereidingen. Er moesten stroken grond worden gekocht of onteigend en huizen en koepels bij buitenplaatsen moesten afgebroken worden of verplaatst.

De Binnenweg in Bennebroek was rond 1600 een eenvoudig voetpad door het duin. Maar nadat Adriaan Pauw er grond had laten afgraven kwamen er hofstedes en blekerijen. Het gebied met daarin het buurtschap de Dageraad kent een rijke geschiedenis.

Het gebouwde erfgoed gaat de HVHB aan het hart. Van de bollenschuren in Heemstede en Bennebroek zijn er helaas niet zo veel meer over. Herbestemming, meestal een verbouwing tot woonhuis, blijkt vaak de redding voor de schuren die er nog wel staan.

Het ligt niet meteen voor de hand, maar ook transformatorhuisjes maken deel uit van de bebouwde omgeving en kunnen daaraan bijdragen of juist afbreuk doen. In vroeger jaren was er duidelijk meer aandacht voor het uiterlijk van deze nuttige bouwsels.

In dit nummer van HeerlijkHeden verder aandacht voor Philipine Hoeve die vroeger op de hoek van de Javalaan en de Slotlaan stond. En natuurlijk informatie over excursies en andere activiteiten, waaronder de Erfgoedprijs en het plaatsen van nieuwe monumentenschildjes.

feestelijkheden dit jaar een uitgebreid portret.

Nóg twee beroemde Heemstedenaren komen aan bod in dit nummer. Illustrator en tekenaar Jan Wiegman (1884-1963) maakte in de eerste helft van de 20ste eeuw ontelbare illustraties en boekbandontwerpen voor kinderboeken. Hij was sterk in silhouettekenen maar ontwierp ook het bekende Drostemannetje. Julien Wolbers, in 1819 geboren in Heemstede, was een van de belangrijkste krachten achter de afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863.

In Bennebroek werd Nollenburg, een van de oudste hofstedes, tot nu toe beschouwd als helemaal verdwenen. Maar is dat ook zo? En in 1967 werd er in de Linnaeushof een indianendorp opgebouwd. Een kleurrijk verhaal met een wat trieste afloop.

Verder onder meer het bijzondere verhaal over kinderen die naar Veenhuizen gestuurd werden, een verdwenen steegje aan de Kerklaan en natuurlijk de aankondiging van de activiteiten van de HVHB en van de Stichting Adriaan Pauw.

Wiegman

Wiegman Haarlems Dagblad 1 februari 2020

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 178

Aan de Tooropkade 1 in Heemstede ligt het bijzondere ‘Van Waverenhuis’ dat het echtpaar Van Waveren-Scheltema in 1930 liet bouwen. Nu het te koop staat mochten we binnen een kijkje nemen. Een huis met geschiedenis, net als het al lang verdwenen Huis te Krayenest, een van de minst bekende buitenplaatsen in Heemstede. Op een paar bewaard gebleven tekeningen na herinnert niets meer aan het fraaie gebouw dat ruim 120 jaar aan de Bronsteeweg heeft gestaan.

1918: contrarevolutie in Heemstede is de intrigerende titel van een artikel over de onrust in het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog eindigde. Een chaotische tijd met revoluties in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, die ook op Nederland hun weerslag hadden. Jazeker, ook op Heemstede.

De Bennebroekse villawijk het Duin is gebouwd op een duinwal die ooit begroeid was met laag eikenhout, struikgewas en sparren. In de 18de en 19de eeuw was dit het jachtgebied van de ambachtsheren van Bennebroek. In de loop van de 20ste eeuw verrezen de eerste villa’s.

Rond 1850 vonden in de streek tussen Haarlem en Lisse voor die tijd onverklaarbare ‘aardschuddingen’ plaats. Over de oorzaken werd volop gespeculeerd en het duurde wel even voordat er een sluitende verklaring was.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor wandschilderingen in de Kerklaan, een prachtige website over station Heemstede-Aerdenhout en natuurlijk de activiteiten van de HVHB.


JAARGANG 2018
HerelijkHeden 178 (najaar 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 178

Aan de Tooropkade 1 in Heemstede ligt het bijzondere ‘Van Waverenhuis’ dat het echtpaar Van Waveren-Scheltema in 1930 liet bouwen. Nu het te koop staat mochten we binnen een kijkje nemen. Een huis met geschiedenis, net als het al lang verdwenen Huis te Krayenest, een van de minst bekende buitenplaatsen in Heemstede. Op een paar bewaard gebleven tekeningen na herinnert niets meer aan het fraaie gebouw dat ruim 120 jaar aan de Bronsteeweg heeft gestaan.

1918: contrarevolutie in Heemstede is de intrigerende titel van een artikel over de onrust in het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog eindigde. Een chaotische tijd met revoluties in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, die ook op Nederland hun weerslag hadden. Jazeker, ook op Heemstede.

De Bennebroekse villawijk het Duin is gebouwd op een duinwal die ooit begroeid was met laag eikenhout, struikgewas en sparren. In de 18de en 19de eeuw was dit het jachtgebied van de ambachtsheren van Bennebroek. In de loop van de 20ste eeuw verrezen de eerste villa’s.

Rond 1850 vonden in de streek tussen Haarlem en Lisse voor die tijd onverklaarbare ‘aardschuddingen’ plaats. Over de oorzaken werd volop gespeculeerd en het duurde wel even voordat er een sluitende verklaring was.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor wandschilderingen in de Kerklaan, een prachtige website over station Heemstede-Aerdenhout en natuurlijk de activiteiten van de HVHB.


HeerlijkHeden 177 (zomer 2018)

 een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 177

 Bosch en Hoven


Plein1
 is de nieuwe naam van de Dreefschool die in 1930 gebouwd werd. Sinds 1985 was het de bibliotheek van Heemstede en nu, na een verbouwing van meer dan een jaar, het onderkomen voor diverse maatschappelijke organisaties én de bibliotheek. Van binnen is het gebouw spiksplinternieuw, van buiten is de aanblik vertrouwd.

Verder in dit nummer:

Op het bedrijventerrein aan de Binnenweg wil de Vomar een geheel nieuwe winkel bouwen, op een plek waar van oudsher allerlei bedrijven en bedrijfjes hun plek hadden: één daarvan was metsel- en aannemersbedrijf J.E. Leuven.

Villa ‘Muurzicht’ aan de Voorweg stond er pas zo’n veertig jaar toen hij in 1938 gesloopt werd en er tien huizen gebouwd werden.

Het terrein van de oude buitenplaats Bosch en Hoven werd in 1921 in kavels te koop aangeboden, het huis is in 1934 gesloopt. Voor die tijd was Bosch en Hoven nog korte tijd een hotel-restaurant.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond, ongezien voor de buitenwereld, het Berkenrode-overleg plaats. Ernst van Eeghen, eigenaar van Berkenrode, bracht hoge functionarissen uit onder meer Rusland, Amerika, Engeland en Nederland bij elkaar om te spreken over ontwapening en vrede.

Heel veel verder terug in de tijd brengt ons het archeologisch onderzoek op het Wilhelminaplein, waarbij onverwacht resten uit de Late IJzertijd zijn gevonden.

Verder aandacht voor de kunstschilder Jacob Doeser, die jaren in Bennebroek heeft gewoond en gewerkt, een korte terugblik op de voorjaarsbijeenkomst en een overzicht van voorbije en toekomstige activiteiten in ons Pomphuis, het onderkomen van de HVHB.


HeerlijkHeden 176 (voorjaar 2018)

 een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 176

bijlage bij artikel ‘Heemstede herdenkt’

Heemstede is trots op het Huis te Manpad en de Hartekamp, buitenplaatsen van grote allure. Bosch en Hoven was óók zo’n buitenplaats, gelegen aan de oostkant van Herenweg bij de huidige grens met Haarlem. In 1934 is het hoofdhuis afgebroken, maar er zijn nog veel tastbare herinneringen aan dit buiten.

Kunstschilder Herman Kruyder (1881-1935) woonde en werkte in Bennebroek en Heemstede. Beide dorpen inspireerden hem tot kleurige, heel moderne, soms bijna agressieve schilderijen. Ze weerspiegelen de psychische problemen waaraan hij leed.

Heel anders van aard zijn de houtsnedes van Herman van Emmerik. Deze Heemsteedse politieagent legde veel mooie plekken in het Heemstede van de jaren twintig en dertig vast.

De Spaanse griep eiste in 1918 meer dan 50 miljoen mensenlevens. Ook in Heemstede vielen er veel doden, vooral op Meer en Bosch. Op de Algemene Begraafplaats zijn nog enkele graven van slachtoffers van de Spaanse griep bewaard gebleven.

De eerste muziektent in Groenendaal was een klein platform met een rieten kap. Daarna kwamen er nog twee versies. De muziektent uit 1959 is nu in oude glorie hersteld en gaat wellicht ’s zomers weer terugkeren bij restaurant Landgoed Groenendaal.

De twee oorlogsmonumenten in Groenendaal staan op de plaats waar eerder een gedenkteken was voor het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina. In de oorlog werd dit monument weggehaald en vernietigd.

Verder in dit nummer het jaarverslag van 2017, dat een indruk geeft van de vele dingen die de HVHB onderneemt.


HeerlijkHeden 175 (februari 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 175

Begin 1900 werden de eerste prentbriefkaarten van Heemstede uitgegeven door Herman van Hout die op het Wilhelminaplein woonde. Dankzij hem zijn deze kijkjes in het dorpse leven van die tijd bewaard gebleven.

Van veel ouder datum zijn de vijf 16de- of 17de-eeuwse haardstenen in de collectie van de HVHB. Ze werden in 1959 gevonden bij graafwerkzaamheden bij villa Le Tigre. Er schuilt een bijzonder verhaal achter over de productie in Vlaanderen, de afbeeldingen in reliëf en de geschiedenis van het stoken.

In Bennebroek trokken in 2017 de eerste bewoners in hun gloednieuwe appartement binnen het Luciaklooster. Dankzij particulier initiatief is dit gemeentelijk monument na jaren van leegstand behouden gebleven.

In Heemstede verhuisde de bijna tweehonderd jaar bestaande firma Heems naar een groot nieuw pand aan de Havenstraat. Het familiebedrijf, begonnen als een handel in granen, is tegenwoordig landelijk bekend om z’n grote collectie tropische vissen.

Op de begraafplaats aan de Herfstlaan rust Johan Schorer, commissaris van de Koningin, vicepresident van de Raad van State en betrokken bij het huwelijk van Wilhelmina en Hendrik.

Verder in dit nummer de kunstschilder Ferdinand Hart Nibbrig, de in het vorige nummer niet besproken kerkorgels en de oproep om kandidaten voor te dragen voor de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs.

JAARGANG 2017
HeerlijkHeden 174 (najaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 174

Eikenrode brandt! Dat bericht ging 25 jaar geleden door Heemstede. In de nacht van 26 op 27 ok-tober 1992 brandde de monumentale villa Eikenrode op de hoek van Prinsenlaan en Herenweg af. De dag ervoor waren de krakers er door de Mobiele Eenheid uitgezet. De brand werd aangestoken, maar de daders zijn nooit gevonden.

Heemstede en Bennebroek hebben drie monumentale kerkorgels: het orgel van de Oude Kerk en de H. Bavo in Heemstede en dat van de Hervormde kerk in Bennebroek. Met hun rijk gedecoreer¬de front en grote orgelpijpen zijn ze een blikvanger in het kerkinterieur.

Lufverdus Köhler was begin vorige eeuw slager in Bennebroek, maar was ook actief in de politiek en het verenigingsleven. Hij werd aan de Rijksstraatweg opgevolgd door slager Spierenburg.

Johannes Nutges blijkt behalve ambachtsheer van Bennebroek (van 1761 tot zijn overlijden in 1777) ook tekenaar te zijn geweest van landschappen, huizen en stadsgezichten - veelal naar voorbeeld van zijn leermeester Cornelis Pronk.

De najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek staat dit jaar in het teken van het nieuw te verschijnen boek Heemstede Vooruit! over de periode tussen 1890 en 1940 waarin Heemstede veranderde van een dorp van buitenplaatsen, blekerijen en bloembollen tot een moderne forensengemeente. De HVHB is er trots op wederom een bijzondere uitgave over Heemstede te kunnen presenteren.

In dit nummer van Heerlijkheden verder onder meer ook aandacht voor station Heemstede-Aerdenhout met prachtige onbekende foto’s van het oorspronkelijke interieur uit 1958.


HeerlijkHeden 173 (zomer 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 173

Binnenkort is het zover en heeft de HVHB een eigen werkplek en archiefruimte in het pomphuis naast de watertoren. De ruimte zal ook gebruikt worden om kleine tentoonstellingen en bijeenkomsten te houden. De deuren gaan, als het goed is, voor het eerst voor belangstellenden open op Open Monumentendag 9 september.

Over de libanonceder bij huize De Ceder op de Bronsteeweg doen veel verhalen de ronde. Hij zou geplant zijn door Carl Linnaeus of door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher. Historisch onderzoek naar de plek waar de imposante boom staat, bracht verrassende feiten aan het licht.

Over de Indische buurten in maar liefst 61 steden en dorpen in Nederland wordt een boek gemaakt. Natuurlijk schreef de HVHB een bijdrage over de Indische buurt in Heemstede, te lezen in dit nummer. Vergelijk het huidige stratenplan eens met het herziene Uitbreidingsplan uit 1912.

Het grondgebied van de hofstede Croesbeek, vlak bij Woestduin op de grens van Heemstede en Vogelenzang, verbrokkelde door de aanleg van de Leidsevaart en later het spoor. Er resteert niets van. Ook het Bennebroekse muziekkorps Advendo is verdwenen maar daar is nog wél iets van over.

Voorbeelden van geslaagde restauraties zijn de toren van de St. Bavo aan de Herenweg en het Juffershuis bij Leyduin, hoewel bij het laatste eigenlijk sprake is van herbouw. In de verslagen met veel mooie kleurenfoto’s is te zien wat er tot stand gebracht is.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor de gemeenteraadsnotulen van Heemstede in de periode 1907-1990, die door een initiatief van de HVHB binnenkort digitaal beschikbaar en doorzoekbaar zijn op de website van het Noord-Hollands Archief.


HeerlijkHeden 172 (voorjaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 172

bijlage bij artikel ‘111 jaar kleindierenvereniging De Eendracht’

Begin 20ste eeuw regen de wasserijen langs de Blekersvaart zich nog in een lange rij aaneen. Achter deze voor Heemstede zo belangrijke bedrijfstak zit een kleurrijk verhaal over arbeidsintensief werk, vervoer van de was per vlet en paard en wagen, de teelt van bollen op de voormalige bleekvelden en niet te vergeten de stank van de putten en de vaart waar het vervuilde water op geloosd werd.

Een ander opmerkelijk industrieel bedrijf in Heemstede was de kamferstokerij die in de 18de eeuw gevestigd was op de buitenplaats Leeuw en Hooft. Ruwe kamfer werd hier gezuiverd en diende daarna als grondstof voor bijvoorbeeld kamferolie en kamferspiritus.

In 1906 werd in Heemstede Pluimveevereniging De Eendracht opgericht. De vereniging bestaat nog steeds en de leden wedijveren al sinds de oprichting met elkaar en met andere verenigingen in het fokken van het allerfraaiste kleindier.

Restaurant Landgoed Groenendaal viert dit jaar z’n eeuwfeest. Hein Uitendaal sr., kleinzoon van de eerste uitbater, heeft maar liefst vijftig jaar in het restaurant gewerkt.

In Bennebroek staan twee beelden die gemaakt zijn door Truus Loeff-van Someren Gréve. Deze beeldhouwster woonde van 1938 tot kort voor haar dood in 2001 in het schilderachtige huisje aan de Bennebroekerlaan dat bekendstaat als ‘het huisje van Loeff’.

René Dessing en Wim Dröge blikken vlak voor hun verhuizing terug op de elf jaar dat ze op Huis te Manpad gewoond hebben.

In dit nummer vindt u ook de kandidaten voor de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017.


HeerlijkHeden 171 (winter 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 171

Mevrouw Van Lennep die een helder glaasje duinwater drinkt en verzucht dat ze dat ook zo graag in Amsterdam zou willen. Dat is de bekende anekdote, maar de werkelijkheid is anders. Er blijkt een vergeten initiator van het Waterleiding Bedrijf (1852) te zijn die evenveel erkenning verdient als Jacob van Lennep.

Een jubileum dat groots gevierd gaat worden is tweehonderd jaar Hageveld. De huidige school heeft z’n wortels in Driehuis. Hillebrand de Lange blikt terug op de rijke geschiedenis waar Hageveld zo trots op is.

Nog een jubileum, maar dan honderd jaar, wordt het hele jaar gevierd door Restaurant Landgoed Groenendaal. We bekijken speciaal de jaren dertig en veertig van het Verversingshuis, zoals het restaurant toen bekend stond.

Het Oude Slot in Heemstede is in de loop der eeuwen talloze malen afgebeeld, maar nogal wat oude prenten en schilderijen bevatten elementen die historisch onjuist zijn. Bij het vergelijken van al die afbeeldingen is het motto: zoek de verschillen.

Moerbalken en kinderbinten, klezoren en korbelen, dat zijn geen woorden die we dagelijks gebruiken. Maar de restauratiearchitect van het Wapen van Heemstede legt het haarfijn uit. Hij was verrast dat er veel meer historische elementen bewaard zijn, dan vooraf verwacht was.

Met het Adresboek Heemstede-Bennebroek 1918-1919 dat onlangs ter veiling kwam hebben we een nieuwe schat aan informatie tot onze beschikking. We lichten Bennebroek eruit en geven de complete lijst van alle adressen, met naam en beroep van het hoofd van het huishouden. Een mooi beeld van het dorp dat in 1918 tegen de twaalfhonderd inwoners telde.

In dit nummer verder een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Erfgoedprijs 2017 en een voorlopig overzicht van de activiteiten van de HVHB in 2017.

Naar boven