HeerlijkHeden jaargang 2019 (179 t/m 182)

HeerlijkHeden 182 (najaar 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 182

Recent zijn er unieke tekeningen gevonden van uitzichten vanaf de Belvedère in Groenendaal. Ze zijn gemaakt in 1839, waren tot nog toe onbekend en worden nu voor het eerst getoond. Jan Holwerda schreef er een mooie toelichting bij. Heel actueel, omdat er immers plannen worden ontwikkeld voor herbouw van de in de jaren zestig gesloopte toren.

In dit nummer ook aandacht voor onder meer sloop en herbouw op De Glip, twee artikelen van Bennebroeker Martin Bunnik (over de Rooheller Zandvaart en de verklaring voor de naam Bennebroek), en bijdragen over een metaalgieterij aan de Herenweg en over het in de loop der eeuwen veranderende landschap rond Hageveld.

Losse nummers van HeerlijkHeden kosten 4,95 euro en zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Heemstede en Bennebroek.

In het Haarlems Dagblad van 29 oktober 2019 stond een artikel over uitzichten vanaf de Belvedère

Haarlems Dagblad 29 oktober 2019


HeerlijkHeden 181 (zomer 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 181

HeerlijkHeden 181 opent met een artikel over de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein in Heemstede. Deze parel is ontworpen door Jos Cuypers, maar heeft geen monumentenstatus. Het artikel is dan ook tevens een pleidooi om de kerk aan te wijzen als gemeentelijke monument.

Velen in Heemstede hebben mooie herinneringen aan de ponywagen in Groenendaal. Marloes van Buuren heeft er een boeiend verhaal over geschreven.

In deze HeerlijkHeden ook een interview met Kees Heger, eigenaar van café De 1ste Aanleg. Het gebouw waar het café is gevestigd in 125 jaar oud en er heeft altijd een slijter dan wel een café in gezeten.

Een andere café, Jansen, is al lange tijd verdwenen. Het was te vinden op de plek waar nu het appartementencomplex De Rozenburgh staat, op de hoek van de Asterkade en de Zandvoortselaan. Marc de Bruijn neemt ons mee door de geschiedenis van deze plek. Oud- en Nieuw Rome? Ook dat waren cafés, of eigenlijk herbergen. Anja Kroon vertelt er alles over.

Martin Bunnik schreef een artikel over De Reek in Bennebroek, een historisch dorpsbeeld om zuinig op te zijn. De karakteristieke lintbebouwing, de smalle weg, de rij lindebomen en de Bennebroekervaart zijn allemaal elementen die honderden jaren geleden zijn ontstaan.
Verder in dit nummer aandacht voor het werk van de Zusters Augustinessen, die onlangs zijn vertrokken uit Mariënheuvel, en over een eeuw vrouwenkiesrecht in Heemstede en Bennebroek.


HeerlijkHeden 180 (voorjaar 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 180

Heel wat Heemstedenaren hebben vroeger gewerkt bij de handschoenenfirma Laimböck. Velen in het grote witte pand aan de Herenweg (Berkenrode), maar er waren ook thuiswerkers. De van oorsprong Oostenrijkse familie Laimböck leverde al in de 19de eeuw hun exclusieve producten aan de koningshuizen van Europa. Vanaf 8 juni is in het Pomphuis in Heemstede een tentoonstelling te zien met veel mooie foto’s, handschoenen en tassen van de firma Laimböck. De bouwbeeldhouwer Hendrik van den Eijnde wordt 150 jaar na zijn geboorte geëerd met een reeks van lezingen, fietstochten en een tentoonstelling. In dit nummer een schets van het leven en werk van Van den Eijnde.

De Belvedère in Groenendaal diende voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog als uitkijkpost voor de luchtbescherming. Bijzonder is dat daarbij ook verkenners ingeschakeld werden als wachtpost. Vogelenzang is in de oorlog grotendeels geëvacueerd en een deel van de geëvacueerden kwam korte tijd terecht in paviljoens van de Stichting Vogelenzang in Bennebroek. Hoe is het om te wonen in een monument? Dat vertellen de bewoners van de Burg. van Doornkade 4 in Heemstede. Het is een gemeentelijk monument uit de periode van de Wederopbouw.

Verder in dit nummer het bijzondere grafmonument van Willem Pauw op de Algemene Begraafplaats Heemstede. Pauw deed als lid van de gezondheidscommissie veel voor de verbetering van de woonomstandigheden en hygiëne in Heemstede. Niet monumentaal zijn de restanten van het theatertje aan de Dageraad in Bennebroek. Maar het verhaal erachter is leuk. Hier konden in de jaren vijftig kinderen genieten van sprookjes als ‘Assepoester’, ‘De gelaarsde kat’ en jeugdoperettes.


HeerlijkHeden 179 (winter 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 179

In de eerste decennia van de 20ste eeuw reden er nog weinig auto’s in Nederland. Een van de actieve importeurs in die vroege periode was Alexander Breslau, oprichter van de Eerste Heemsteedsche Sporthandel.

Het rijkswegennet groeide mee met de toename van het aantal auto’s. De Herenweg in Heemstede en Rijksstraatweg in Bennebroek moesten verbreed en geasfalteerd worden. Dat gebeurde in 1916-1918 na jarenlange voorbereidingen. Er moesten stroken grond worden gekocht of onteigend en huizen en koepels bij buitenplaatsen moesten afgebroken worden of verplaatst.

De Binnenweg in Bennebroek was rond 1600 een eenvoudig voetpad door het duin. Maar nadat Adriaan Pauw er grond had laten afgraven kwamen er hofstedes en blekerijen. Het gebied met daarin het buurtschap de Dageraad kent een rijke geschiedenis.

Het gebouwde erfgoed gaat de HVHB aan het hart. Van de bollenschuren in Heemstede en Bennebroek zijn er helaas niet zo veel meer over. Herbestemming, meestal een verbouwing tot woonhuis, blijkt vaak de redding voor de schuren die er nog wel staan.

Het ligt niet meteen voor de hand, maar ook transformatorhuisjes maken deel uit van de bebouwde omgeving en kunnen daaraan bijdragen of juist afbreuk doen. In vroeger jaren was er duidelijk meer aandacht voor het uiterlijk van deze nuttige bouwsels.

In dit nummer van HeerlijkHeden verder aandacht voor Philipine Hoeve die vroeger op de hoek van de Javalaan en de Slotlaan stond. En natuurlijk informatie over excursies en andere activiteiten, waaronder de Erfgoedprijs en het plaatsen van nieuwe monumentenschildjes.

Naar boven