HeerlijkHeden 178 (najaar 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 178

Aan de Tooropkade 1 in Heemstede ligt het bijzondere ‘Van Waverenhuis’ dat het echtpaar Van Waveren-Scheltema in 1930 liet bouwen. Nu het te koop staat mochten we binnen een kijkje nemen. Een huis met geschiedenis, net als het al lang verdwenen Huis te Krayenest, een van de minst bekende buitenplaatsen in Heemstede. Op een paar bewaard gebleven tekeningen na herinnert niets meer aan het fraaie gebouw dat ruim 120 jaar aan de Bronsteeweg heeft gestaan.

1918: contrarevolutie in Heemstede is de intrigerende titel van een artikel over de onrust in het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog eindigde. Een chaotische tijd met revoluties in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, die ook op Nederland hun weerslag hadden. Jazeker, ook op Heemstede.

De Bennebroekse villawijk het Duin is gebouwd op een duinwal die ooit begroeid was met laag eikenhout, struikgewas en sparren. In de 18de en 19de eeuw was dit het jachtgebied van de ambachtsheren van Bennebroek. In de loop van de 20ste eeuw verrezen de eerste villa’s.

Rond 1850 vonden in de streek tussen Haarlem en Lisse voor die tijd onverklaarbare ‘aardschuddingen’ plaats. Over de oorzaken werd volop gespeculeerd en het duurde wel even voordat er een sluitende verklaring was.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor wandschilderingen in de Kerklaan, een prachtige website over station Heemstede-Aerdenhout en natuurlijk de activiteiten van de HVHB.

Naar boven