HeerlijkHeden jaargang 2013 (155 t/m 158)

Heerlijkheden 158, oktober 2013

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 158

Bijlage HH 158 – Extra foto’s Stichting Vogelenzang

Bijlage HH 158 – Dendrorapport Wilhelminaplein 4

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was de Stichting Vogelenzang in Bennebroek omgeven door hoge hekken. Vanaf de oprichting in 1928 was het lange tijd een afgesloten, grotendeels zelfvoorzienende gemeenschap. Veel oorspronkelijke gebouwen staan er nog, maar verder is bij het huidige GGZ inGeest vrijwel alles anders dan vroeger. In een boeiend verhaal, ge�llustreerd met veel foto’s, leest u over de bijzondere voorgeschiedenis.

Een stukje verdwenen Heemstede is het Zandvaartpad ofwel Vaartkantje dat vroeger langs de vaart achter de Raadhuisstraat lag. De boerderij van Van der Weiden stond hier vlak tegen het dorp aan, ongeveer waar nu de Drentelaan is. Vaart en boerderij moesten in 1968 plaats maken voor nieuwbouw van de Provinci�nwijk.

Janus van Iperen kwam in 1904 in dienst bij burgemeester David Eliza van Lennep als tuinbaas op het net gebouwde Kennemerduin. Hij zou de familie meer dan veertig jaar trouw blijven en de speech bij zijn veertigjarig jubileum is bewaard gebleven.

Na het graven van de Leidsevaart in 1656 was de route van Bennebroek naar Vogelenzang doorsneden door water. Lange tijd was er een simpel ‘overzetje’, maar jonkheer Barnaart zorgde rond 1834 voor een vaste oeververbinding: de Centenbrug.

Verder leest u in dit nummer hoe de VVV, de gemeente en diverse woningbureaus Heemstede na 1920 promootten als woonplaats en toeristische bestemming, hoe de vier kleine huisjes langs de Blekersvaart (Binnendoor 3 t/m 9) stand hielden en hoe door onderzoek van balken in de kapconstructie de ouderdom van het Wapen van Heemstede is vastgesteld.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij:

  • Boekhandel Blokker (Binnenweg Heemstede)
  • Primera De Pijp (Raadhuisstraat Heemstede)
  • Bruna Heemstede (Binnenweg Heemstede)
  • Boekhandel van Ostade (Jan van Goyenstraat/ Van Ostadeplein Heemstede)
  • Bruna Bennebroek (Zwarteweg Bennebroek)

Heerlijkheden 157, juli 2013

Bijlage HH 157, 75 jaar gereformeerde kerk Bennebroek, nieuw

Bijlage bij HH 157, Nieuwe plannen voor de Oude Kerk

Bijlage HH 157 bij artikel Het verdwenen Huis te Bijweg, deel 2, nieuw

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 157

Over de haven, de gasfabriek, de plannen voor de Oude kerk, de R.K. Leesbibliotheek en de boerderij van Bosbeek

Wat nemen we aan tijdschriften mee deze zomer? Wat denkt u van HeerlijkHeden? Het nieuwe nummer (157) is zojuist verschenen.

De haven aan de Heemsteedse Dreef is een zogeheten zwaaihaven, waar de kolenschepen voor de gasfabriek (gebouwd in 1909) een draai konden maken. De grote gashouders domineerden indertijd het beeld ter plekke. Toen halverwege de jaren zestig iedereen overstapte op aardgas werden eerst de gashouders en daarna ook de fabriek gesloopt.

De bouwgeschiedenis van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein begint al in de veertiende eeuw en is af te lezen op de balken die het dak steunen. Nu wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd: het beter geschikt maken van de kerk voor concerten. U leest erover in dit nummer: van de oudste oorkonde tot de nieuwste plannen.

In de verzuilde maatschappij van v��r de jaren zestig waren veel verenigingen gelieerd aan de geloofsgroep waar je toe behoorde: of het nou om gymnastiek of toneel ging, er was een rooms-katholieke en een protestants-christelijke variant. In Bennebroek konden de katholieke verenigingen terecht in gebouw De Bond en de protestantse in Rehoboth. Ook bibliotheken konden een godsdienstige invalshoek hebben, zoals in Heemstede de R.K. Leesbibliotheek van de dames Jonckbloedt, waar je uitsluitend kerkelijk goedgekeurde boeken kon lenen.

Aan het Raadhuisplein in Heemstede is al sinds 1929 een garagebedrijf gevestigd. Vroeger rukte de ziekenauto er uit, was er taxiservice en kon je je auto er stallen.

Tot slot in deze HeerlijkHeden deel twee van het verhaal over het verdwenen Huis te Bijweg in Bennebroek en in de serie boerderijen een verhaal over de voormalige boerderij van Bosbeek, in de jaren zestig en zeventig bekend als de boerderij van Van Schie.

HeerlijkHeden is verkrijgbaar bij de Heemsteedse boekhandels en Bruna in Bennebroek. Het kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek kost 4,95 euro.


HeerlijkHeden 156, april 2013

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 156

Vrijetijdsbesteding was lange tijd een privilege van de elite. Het echtpaar Aberson dat voorop dit nummer van HeerlijkHeden op stap gaat voor een fietstochtje was daarmee begin twintigste eeuw een uitzondering. Gerhard Aberson was bestuurslid van de in 1906 opgerichte ‘Vereeniging tot verfraaiing van Heemstede en Bennebroek’; doel: beide plaatsen zo aantrekkelijk mogelijk maken, om te bezoeken maar vooral ook om je er te vestigen.

In 1963, toen recreatie al lang niet meer alleen voor de ‘happy few’ was, openden de poorten van de speeltuin Linnaeushof, genoemd naar de ooit zo beroemde tuin die Carl Linnaeus voor George Clifford inrichtte op de Overplaats van de Hartekamp. De speeltuin is ontstaan uit de showtuinen van Henry Roozen. In de loop der jaren verschoof het accent van bloemen naar spelen.

Iets zuidelijker, aan overkant van de Rijksstraatweg, lag vroeger Huis te Bijweg. Dit reeds lang verdwenen huis had in de 18de eeuw een kleurrijke bewoner: Johan Valckenaer.

Ook verdwenen, maar dan pas vorig jaar, zijn de laatste twee arbeiderswoninkjes van Het Paradijs in Bennebroek. Nog in de jaren vijftig hadden de bewoners er geen gas, stromend water of elektriciteit.

Direct na de oorlog had Heemstede enkele jaren een herinneringsmonument voor de gevallenen aan de westkant van het Richard Holplein aan de Heemsteedse Dreef. De maker, Antoon Molkenboer, was een bijzondere kunstenaar.

Verder in dit nummer de passage van de Tour de France door Heemstede in 1954 en de tweede bijdrage in de serie boerderijen, dit keer over Hoeve Nijverdal bij Hageveld.


HeerlijkHeden 155, januari 2013

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 155

Brochure Baalbergen

Herinneringen Jan-Egbert Baalbergen

Nieuwe klokken Bavo

Klokken staan centraal in dit nummer van HeerlijkHeden: het openingsartikel geeft een overzicht van alle openbare uurwerken van Heemstede en Bennebroek. De wijzerplaten die soms al heel lang de gevels en torens sieren, zijn altijd in het zicht, het uurwerk zelf blijft meestal verborgen. Ook een artikel over de bronzen luidklokken van de Sint Bavo in Heemstede. Nadat de oorspronkelijke exemplaren in 1943 door de Duitsers gevorderd waren, kwamen er in 1948 nieuwe. Hans Laimbick, grondlegger van de handschoenenfabriek, speelde een belangrijke rol bij het bijeenbrengen van het geld voor de klokken en bij de onderhandelingen met de klokkengieterij. Van het feestelijk onthaal van de klokken zijn veertig mooie foto’s bewaard.

In dit nummer vindt u tevens de eerste bijdrage uit een nieuwe serie over boerderijen die er in Heemstede vanaf 1900 geweest zijn. Dit keer de schijnwerper op de Dinkelhoeve aan de Herenweg.

Heel bijzonder is een bewaard gebleven gravure van de stamboom van de familie Willink, vervaardigd rond 1655 of in 1721. De familie was niet van adel, maar bekleedde wel vooraanstaande posities. De afbeeldingen rondom de stamboom zijn alle vol van symboliek.

In dit nummer ook het tweede en laatste deel over bouwbureau Baalbergen & Volkers, het slot van de serie foto’s van Heemstede uit de periode 1928-1934 en een kleurrijk verhaal over het huis op Herenweg 180, dat in 1891 gebouwd werd.

Naar boven