HeerlijkHeden jaargang 2008 (135 t/m 138)

HeerlijkHeden 135

Van het bestuur

 • Enquête onder de leden van de VOHB
 • Geef uw e-mail adres aan ons door
 • Als u de VOHB extra wilt ondersteunen

Evenementen

 • Najaarsbijeenkomst van de VOHB 15 november 2007
 • Mijn favoriet (of juist niet), fotowedstrijd
 • Jaarprogramma 2008

Karakterbehoud

 • De stand van zaken begin 2008

Heemstede

 • De Pinksterkerk aan de Camplaan
 • 25 jaar chauffeur bij wasserij Rhee, interview
 • Dr. A.M. Lorentz de Haas Laboratorium 75 jaar
 • Afbraak en nieuwbouw aan de Meerweg
 • De Heemsteedse molens
 • De Binnenweg in vroeger tijden, deel 3
 • Wie weet meer over ‘De barones’ of ‘De gravin’?

Bennebroek

 • "Het raadsel van de Sparrenduin"

HeerlijkHeden 136

Van het bestuur

 • Convocatie voor de Algemene Ledenvergadering op 5 juni
 • Jaarverslag 2007, financieel jaarverslag 2007, begroting 2008
 • Toelichting op het voorstel tot wijziging van de statuten

Evenementen

 • Excursie naar Terschuur en Amersfoort op 24 mei
 • Zomeravondwandeling op 26 juni
 • Fotowedstrijd: de prijswinnaars van maart
 • Historische vlootschouw, rijtuigentocht en theater op 17 mei

Karakterbehoud

 • De stand van zaken april 2008

Heemstede

 • Het raadhuis van Heemstede in de loop der eeuwen
 • Zeeuws meisje in Heemstede, interview
 • Stationsgebouw Heemstede-Aerdenhout een halve eeuw oud
 • Nieuwe klokken in 1948
 • De Binnenweg in vroeger tijden, deel 4

HeerlijkHeden 137

Van het bestuur

 • VOHB wordt HVHB
 • Verslag van de jaarvergadering van de VOHB op 5 juni 2008
 • Resultaten enquête van de vereniging Oud Heemstede/Bennebroek
 • De fusie tussen Bennebroek en Bloemendaal
 • Najaarsbijeenkomst 13 november 2008

Evenementen

 • Open Monumentendag 13 september 2008
 • Excursie naar ‘’Het Pompstation’ 4 oktober 2008
 • Zomeravondwandeling Raadhuisstraat en Binnenweg
 • Fotowedstrijd: de prijswinnaar van mei/juni 2008

Karakterbehoud

 • De stand van zaken juli 2008

Heemstede

 • Post/ en telegraafkantoor Heemstede, architectuur uit de wederopbouw
 • Grafmonumenten met een verhaal, luchtvaartpionier Jan Duimelaar
 • Portret van een opvallende vrouw in het vooroorlogs Heemstede
 • De Camplaan in vroeger tijden, 85 jaar slagerij Van der Zijden
 • Kantine voor militairen aan de Heemsteedse Dreef

Heemstede en Bennebroek

 • Telefonie in Heemstede en Bennebroek rond 1900

HeerlijkHeden 138

Van het bestuur

 • Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 13 november 2008
 • Nieuw boek van de HVHB, ‘Heemstede na de grenswijziging’
 • Een nieuwe naam, een nieuwe website

Evenementen

 • Excursie naar ‘’Het Pompstation’ 4 oktober 2008

Karakterbehoud

 • Oproep voor een nieuw lid + overzicht van de stand van zaken

Heemstede

 • 110 jaar Koninginnedagviering in Heemstede (1898-2008)
 • bewoningsgeschiedenis van Villa ’t Clooster bij Hageveld
 • Grafmonumenten met een verhaal (2), De grafsteen van J.A. van Lennep
 • Heemstede gefotografeerd door Leo Mascini
 • Plaquette Herman Heuff onthuld

Bennebroek

 • De Bennebroekerbrug, vroeger en nu
Naar boven