Heerlijkheden jaargang 2007 (131 t/m 134)

HeerlijkHeden 131

Van het bestuur

 • Klimaatverandering
 • Verslag ALV 30 november 2006

Evenementen

 • Verslag premieavond
 • Programma jubileumjaar

Heemstede

 • De Raadhuisstraat in vroeger tijden
 • Het katholiek onderwijs in Heemstede
 • "Wonen, werken, winkelen", een nieuw Heemsteeds onderwijsproject

Heemstede en Bennebroek

 • De Leidsevaart:3 1/2 eeuw geleden in acht maanden gegraven deel I

HeerlijkHeden 132

Van het bestuur

 • Uitnodiging jubileumviering
 • Convocatie Algemene ledenvergadering
 • Jaarverslag 2006, financieel jaarverslag en begroting 2007
 • Wisseling van de wacht

Evenementen

 • Jaaroverzicht activiteiten Evenementencommissie

Jubileum

 • Als losse bijdrage: De eerste Nieuwsbrief van de VOHB uit 1973
 • Behouden en verloren door de jaren heen
 • Het jaar ’47: een bijzonder gewoon jaar
 • Lezers van over heel de wereld
 • De VOHB geeft antwoord op vele vragen

Heemstede en Bennebroek

 • 3 1/2 eeuw Leidsevaart. 1657-2007 deel 2
 • De familie Van Pel van de Prinsenlaan

Heemstede

 • Woningstichting Op Eigen Wieken na bijna 70 jaar ter ziele
 • Nieuw boekje over het Molentje van Groenendaal

HeerlijkHeden 133

Van het bestuur

 • Verslag van de ALV op 24-05-2007 in het Oude Slot
 • Kennismaking met de nieuwe voorzitter
 • Reactie VOHB op besluit gemeenteraad Binnenweg
 • Gezicht: sneeuwfoto’s van Bennebroek

Evenementen

 • Excursie naar Leiden 15 september 2007
 • Impressie van feestelijkheden in het jubileumjaar

Heemstede

 • Linnaeus’ vruchtbare jaren op de Hartekamp, deel I
 • Restaurant Landgoed Groenendaal 90 jaar
 • Jan van Heemstede, een grafelijk ambtenaar in diskrediet
 • Reactie op de foto ‘Koninginnedagviering 1945’
 • De Binnenweg in vroeger tijden, deel I
 • Gevonden in het VOHB-archief

Bennebroek

 • Expositie in het gemeentehuis

HeerlijkHeden 134

Van het bestuur

 • Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op 15 november
 • Geef uw e-mailadres aan ons door
 • Geen kerstkaarten

Evenementen

 • "Ik heb Leiden nu met heel andere ogen gezien"

Heemstede en Bennebroek

 • HOHB trots op inventarisatie monumenten

Heemstede

 • Linnaeus en de Hartekamp, deel 2
 • In Holland stond een huis
 • De Binnenweg in vroeger tijden, deel 2
 • De Ruyterbomen geplant in 1907
 • Heemsteedse vrachtwagen in Suriname

Bennebroek

 • Gemeentelijke monumentenlijst Bennebroek
Naar boven