HeerlijkHeden

HeerlijkHeden is het kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Het verschijnt sinds 1973. De naam van het tijdschrift HeerlijkHeden verwijst naar de heerlijkheden Heemstede en Bennebroek, die in de voorbije eeuwen onder het gezag van een ambachtsheer stonden. De H, twee keer als hoofdletter geschreven, geeft aan dat het ook ‘heden’ nog ‘heerlijk’ is in Heemstede en Bennebroek te wonen.

De redactie van HeerlijkHeden komt regelmatig bijeen. Als u een leuk onderwerp heeft voor een artikel dan horen we dit graag. Het kan ook zijn dat u foto’s heeft of andere materialen die voor andere leden interessant zijn. Ook dan horen we dit graag. We kunnen de materialen dan scannen zodat we ze kunnen gebruiken voor tijdschrift en archief en daarna krijgt u natuurlijk alles weer terug. Ook is het mogelijk dat u interessante herinneringen heeft aan Heemstede en Bennebroek, die de moeite van het vastleggen voor later waard zijn.

Zoeken en schrijven

Op onze website kunt u oude nummers van Heerlijkheden raadplegen, tot vier jaargangen geleden. Er is een zoekfunctie ingebouwd. Als u selecteert op bijvoorbeeld ‘Soendastraat’ of ‘’Van Lennep’, dan komen alle verwijzingen naar deze onderwerpen uit ruim dertig jaargangen HeerlijkHeden in beeld. Ook kunt u de jaargangen doorbladeren.

Het is heel goed mogelijk, dat u dan een artikel schrijft op basis van eigen gegevens, informatie via onze site, waaronder de jaargangen HeerlijkHeden plus andere publicaties. Dat artikel kan heel interessant zijn voor anderen. U kunt het artikel mailen aan de redactie. Deze zal dan kijken of het voor andere leden interessant is en of het gepubliceerd kan worden op de site of in HeerlijkHeden. Vanzelfsprekend wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Klik hier om contact op te nemen met de Redactie van HeerlijkHeden.

Klik hier voor meer informatie over het tijdschrift HeerlijkHeden.

Naar boven