Heemstede, Manpadslaan 12

Oorspronkelijke functie Bollenschuur
Huidige functie Opslag
Bouwjaar 1910
Architect J.W. Reijneveld
Status Gemeentelijk monument

De bollenschuur aan de Manpadslaan staat aan de noordkant van de weg. In de bollenstreek hebben in het verleden tussen de 1000 en 1500 bollenschuren gestaan. In Heemstede zijn er nog enkele bewaard als herinnering aan de bloembollenteelt, die vanaf circa 1850 onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van het dorp. Twee van de bewaard gebleven bollenschuren, Herenweg 19/21 en Kadijk 34, zijn rijksmonumenten. Het exemplaar aan de Manpadslaan verkeert in slechte staat.

Bouwkundige beschrijving

In de beginperiode van de bloembollencultuur, tot het begin van de 20ste eeuw, waren de schuren meestal van hout met een of twee bouwlagen. In de gevels werden op regelmatige afstand openslaande deuren en ramen geplaatst om het binnenklimaat te kunnen regelen. Ook de bollenschuur aan de Manpadslaan heeft een dergelijke vorm. Het pand heeft een houtskelet en is afgewerkt met wit geverfde gevelplaten.

Gemeentelijk monument

De bollenschuur aan de Manpadslaan heeft architectuurhistorische waarde omdat het een zeldzaam geworden voorbeeld is van een kleine vroeg 20ste-eeuwse houten bollenschuur. Verder heeft het pand ook een cultuurhistorische waarde door de oorspronkelijke functie, waardoor het een tastbaar onderdeel van de geschiedenis van de bollenstreek is en van Heemstede in het bijzonder. De ligging van het gebouw versterkt de cultuurhistorische waarde.

In het Haarlems Dagblad van 1 juli 2015

Op Facebook in "Nostalgisch Heemstede", 28 juli 2015. Marc de Bruijn: De bollenschuur op het Manpadslaan is dichtgetimmerd op suggestie Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Beter zo en nu zorgen dat hij gerestaureerd gaat worden.

Naar boven