Heemstede, Herfstlaan 3, Algemene Begraafplaats: Grafkapel Van Vollenhoven

Oorspronkelijke functie Grafkapel
Huidige functie Grafkapel
Bouwjaar vГіГіr 1874
Architect Onbekend
Status Gemeentelijk monument

De grafkapel staat op de Algemene Begraafplaats, waarvan het oudste gedeelte in 1828 is aangelegd naar ontwerp van J.D. Zocher. De ingangspartij van de begraafplaats is een gemeentelijk monument.

Beschrijving

Het grafmonument is gebouwd vóór 1874 en opgetrokken uit gele, rode en grijze baksteen. Het rust op een podium van natuurstenen platen en is bereikbaar via een viertredige trap. Het geheel bestaat uit één bouwlaag onder zinken zadeldak, naar het voorbeeld van een Romeinse tempel, met daaronder, gedeeltelijk ter hoogte van het podium en gedeeltelijk onder het maaiveld, de kelder.

Alle vier de gevels worden op de hoeken begrensd door dubbele Ionische, van schijnrustica banden voorziene pilasters. De voorgevel (west) bezit onder meer een dubbele paneeldeur, die omgeven wordt door een boog in gele baksteen, met daartussen op regelmatige afstand vijf grotere stenen, waarvan de middelste, de sluitsteen, voorzien is van een leeuwenkop (mogelijk toegepast als symbool van de wederopstanding). De boog met de leeuwenkop rust aan beide uiteinden op een console.

Het fronton (de bekroning van de ingang) bevat in het midden een cartouche met de inscriptie: VAN VOLLENHOVEN

De zijgevels bezitten onder meer in het midden van de wand een openslaand venster voorzien van glas-in-lood.

Het interieur van de parterre wordt gevormd door een voorhal, waarvan de muren met stuc zijn bedekt, en daarachter de eigenlijke kapel, geplaatst op een vrijwel vierkante plattegrond. Op drie van de wanden zijn marmeren platen aangebracht met inscripties die de hier bijgezette overledenen gedenken.

Aan de zuidzijde van de deur:

WILLEM CORNELIS

VAN VOLLENHOVEN,

GEB. 1 MAART 1808,

OVERL. 11 JUNI 1874.

WANT ALZOO LIEF HEEFT

GOD DE WERELD GEHAD, DAT

HIJ ZIJNEN EENIG GEBOREN

ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT

EEN IEGELIJK, DIE IN HEM

GELOOFD, NIET VERDERVE, MAAR HET EEUWIG LEVEN HEBBE.

JOH. III:16.

Aan de noordzijde van de deur luidt de inscriptie:

MAURITS

VAN VOLLENHOVEN,

GEBOREN TE AMSTERDAM

DEN 4DEN OCTOBER 1860,

OVERLEDEN TE DRIEBERGEN

DEN 27STEN MEI 1885.

GEDENK, HEERE UWER BARM

HARTIGHEDEN EN UWER

GOEDERTIERENHEDEN, WANT

DIE ZIJN VAN EEUWIGHEID.

PS. XXV,6.

Aan de noordzijde van het venster in de achtergevel luidt de inscriptie:

JONKVROUWE

MARIA LOUISA JACOBA

CECILIA VAN DE POLL

WEDUWE MAURITS

VAN VOLLENHOVEN

GEBOREN TE HAARLEM

DEN 13DEN JUNI 1858

OVERLEDEN TE BADEN (ZW.)

DEN 12DEN FEBRUARI 1928

DEZE HEEFT GEDAAN, WAARTOE

ZIJ BIJ MACHTE WAS.

MARCUS 14

De vloer van het grafmonument bestaat uit marmeren platen, waarvan er één is voorzien van vier koperen ringen. Daarmee kan de plaat opgetild worden, zodat er een grafkist door de opening in de kelder geplaatst kan worden. De kelder is bereikbaar via een trap aan de zuidoostkant; deze wordt omgeven door een hekwerk in gietijzer voorzien van beslag. In de kelder bevinden zich de drie grafkisten van de in de parterre vernoemde personen. De wanden zijn bekleed met tegels voorzien van een eenvoudig abstract motief. Aan de west-, noord- en oostzijde is een kandelaar bevestigd, waarin een kaars geplaatst kan worden.

Gemeentelijk monument

De grafkapel is een gaaf en zeldzaam geworden voorbeeld van een in het derde kwart van de 19de eeuw gebouwd grafmonument in neoclassicistische baksteenarchitectuur.

Herstel grafmonument

Artikel Haarlems Dagblad lees hier

Naar boven