Erfgoedprijs 2018

Verrassende nominaties Erfgoedprijs 2018

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uitgereikt. Met deze prijs wil de HVHB een stimulans geven aan initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek.

Er was dit jaar een interessante en diverse lijst van kandidaten. Opnieuw bleek, dat er het nodige wordt gedaan om cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek te onthullen, te behouden, te herstellen en te verfraaien. Alle lof voor de mensen achter al deze initiatieven: zij zorgen ervoor dat ook de generaties na ons kunnen blijven genieten van het moois dat er in Heemstede en Bennebroek is en van de geschiedenis van onze dorpen.

Na discussie heeft de jury besloten om projecten door of ten bate van de HVHB uit te sluiten van mededinging. De jury is onafhankelijk en bepaalt zelf wie de Erfgoedprijs krijgt, maar wil alle schijn voorkomen. Dat betekent dat de twee publicaties van de HVHB uit 2017, Heemstede Vooruit! en Winkels Indische Buurt niet mochten meedingen voor de Erfgoedprijs. Datzelfde gold ook voor de restauratie en herinrichting van het Pomphuis bij de watertoren, de nieuwe tentoonstellings-, vergader- en archiefruimte voor de HVHB. De jury vindt dat de gemeente Heemstede en Waternet hier een fantastische prestatie hebben geleverd, een voorbeeld van hoe monumenten kunnen worden hergebruikt. Minimaal een nominatie waardig, maar dat mocht dus niet.

De jury wil ook graag de bewoners van het St. Luciaklooster en van huize De Cronjer heel hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst, de rondleiding en de uitgebreide toelichting.

Uiteindelijk zijn er uit de kandidatenlijst drie nominaties gekozen. De genomineerden worden uitgenodigd op de Voorjaarsbijeenkomst van de HVHB op 7 juni in het raadhuis van Heemstede. Aan één van hen wordt de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2018 uitgereikt.

Kandidaten en nominaties
Buiten mededinging
-        gemeente Heemstede/Waternet voor restauratie en inrichting Pomphuis t.b.v. HVHB
-        HVHB voor publicatie Heemstede Vooruit!
-        HVHB voor publicatie Winkeltjes in de Indische buurt.

 

Kandidaat: familie Schotman voor verbouwing 'De Cronjer' Herenweg 27.

  

Kandidaat: gemeente Heemstede, nieuwe beplanting/renovatie van de Vrijheidsdreef.

 

 

Kandidaat: gemeente Heemstede, restauratie torentje raadhuis.

 

 

Kandidaat: Hans Krol voor zijn weblog Librariana.

 

Kandidaat: St. tot Behoud van het St. Lucia Klooster Bennebroek – St. Luciaklooster Bennebroek.

300  

Kandidaat: Noord-Hollands Archief - Digitaliseren gemeenteraadsnotulen Heemstede 1907-1990.

Uit de kandidaten heeft de jury de volgende initiatieven genomineerd:

Hans Krol – Librariana
Een weblog gewijd aan bibliotheken, boeken en verzamelen maar vooral aan historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland. Een digitale schatkist van informatie, die vanaf 2011 continu wordt uitgebreid door de oud-directeur van de gemeentelijke bibliotheek van Heemstede Hans Krol, die 18 mei 2018 zijn 75ste verjaardag viert en die zich vele jaren lang als bestuurslid en redactielid zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de HVHB Het weblog maakt het zeer gemakkelijk om allerlei gegevens en wetenswaardigheden over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek te raadplegen. (https://ilibrariana.wordpress.com)

Noord-Hollands Archief - Digitaliseren gemeenteraadsnotulen Heemstede 1907-1990
Dankzij de inzet van het NHA zijn alle raadsnotulen van Heemstede gedigitaliseerd en van een zoekfunctie voorzien. Een onmisbare bron voor historisch onderzoek. Heemstede heeft hiermee een absolute voorsprong ten opzichte van andere, omliggende gemeenten.

Stichting tot behoud van het St. Lucia Klooster Bennebroek – St. Luciaklooster Bennebroek
Hoe door de inzet van een burger een gemeentelijk monument, belangrijk religieus erfgoed in Bennebroek, met groot respect voor de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden omgevormd is tot een aantrekkelijke en gevarieerde wooncomplex, waarbij het oorspronkelijke exterieur behouden is gebleven en gerestaureerd, en ook de bijbehorende tuin is gered. Voor meer informatie wordt verwezen naar HeerlijkHeden 175.

De prijs is vernoemd naar jhr. mr. David Eliza van Lennep (1865-1934), die van 1891 tot 1916 burgemeester van Heemstede was. De HVHB kon de Erfgoedprijs instellen dankzij een erfenis van mevrouw J.C.F. van Zonneveld. Zij woonde in Heemstede en was lid van de HVHB.

De prijs wordt toegekend door een onafhankelijke jury, die bestaat uit Olga van der Klooster (voorzitter), Florianne van Hees-Simons (nieuw jurylid als opvolger van René Dessing), Rob Hinse, Wim de Wagt en Johannes van de Weiden. Zij beoordelen de kandidaten, stellen de nominaties vast en kiezen tenslotte een winnaar. Deze krijgt een door de Heemsteedse kunstenares Christine van der Velden speciaal ontworpen penning. De afgelopen jaren ging de Erfgoedpenning naar de Stichting Move voor de Trambrug in Bennebroek (2015), de familie Reijn-van Lent voor Raadhuisstraat 49 pand Zijlstra (2016) en Stadsherstel Amsterdam voor de restauratie van het Wapen van Heemstede (2017).

 

Naar boven