Erfgoedprijs 2017

Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs

Met ingang van 2015 reikt de HVHB jaarlijks de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs uit. Met deze prijs willen we een stimulans geven aan initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de restauratie van een karakteristiek of beeldbepalend pand, of aan herbestemming, al dan niet in combinatie met nieuwbouw. Aan behoud of vernieuwing van karakteristieke beplanting of groenvoorzieningen. Of aan een bijzondere publicatie op het gebied van cultureel erfgoed. Initiatieven die de kwaliteit van de leefomgeving en van het cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek bevorderen.

De naamgever

David Eliza van Lennep (1865-1934) was van 1891 tot 1916 burgemeester van Heemstede. Onder zijn burgemeesterschap veranderde Heemstede van een dorp van buitenplaatsen, wasserijen en bloembollen richting de moderne forensengemeente die het nu nog is. Terwijl Van Lennep veel heeft betekend voor Heemstede, is er weinig wat aan hem herinnert. Hooguit de Burgemeester van Lennepweg. Met deze Erfgoedprijs houden we de herinnering aan Van Lennep levend.

De HVHB kon in 2015 de Erfgoedprijs instellen dankzij een erfenis van mevrouw J.C.F. van Zonneveld. Zij woonde in Heemstede en was lid van de HVHB. De prijs wordt uitgereikt in de jaren 2015 t/m 2019, daarna gaan we evalueren. In 2015 ging de prijs ging naar de Stichting Move voor de Trambrug in Bennebroek, in 2016 naar de familie Reijn-van Lent voor de restauratie van het gemeentelijk monument Raadhuisstraat 49, vroeger kruidenier Zijlstra, nu Catering de Dreef. De prijswinnaar ontvangt een in opdracht van de HVHB door de Heemsteedse kunstenares Christine van der Velden gemaakte penning.

Ook dit jaar is er voor de winnaar de speciale penning en voor de genomineerden een oorkonde. Vanaf nu tot uiterlijk 15 maart 2017 heeft u de gelegenheid om kandidaten voor de Erfgoedprijs in te zenden. Het project of het initiatief dat u indient moet in 2016 zijn gerealiseerd of afgerond. U geeft u op maximaal 3 pagina’s A4 (inclusief alle foto’s en bijlagen) aan waarom dit initiatief of project naar uw mening de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017 moet krijgen. U kunt uw inzending mailen naar communicatie@hv-hb.nl

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Deze jury wordt gevormd door:

• Olga van der Klooster (voorzitter), beeldend kunstenaar, architectuurhistorica en specialist historisch kleurgebruik

• René Dessing, directeur van de Stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen

• Rob Hinse, kunstenaar en molenaar van het Molentje te Groenendaal

• Wim de Wagt, architectuurhistoricus en auteur

• Johannes van der Weiden, auteur en oud-voorzitter werkgroep Gebouw en omgeving van de Historische Vereniging Haerlem.

Op 25 maart worden drie nominaties bekendgemaakt voor de Erfgoedprijs. Deze zijn alle drie uitgenodigd voor de Voorjaarsbijeenkomst op 8 juni in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein. Daar wordt de winnaar van de Erfgoedprijsprijs 2017 bekend gemaakt.

Als u vragen heeft over de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs kunt u contact opnemen met bestuurslid Marc de Bruijn via communicatie@hv-hb.nl

Kandidaten 2015

Kandidaten 2016

Naar boven