Disclaimer

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (“HVHB”) heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en de redactie van de inhoud van deze website (de “informatie”). Desondanks kan de HVHB niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De HVHB behoudt zich het recht voor de informatie op enig moment te wijzigen.

Naar deze website mag worden verwezen. Openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of overige bewerking van de informatie op deze site is niet toegestaan, zonder toestemming van de HVHB. Voor het aanvragen van toestemming klik hier

De HVHB behoudt zich alle rechten voor, waaronder haar auteursrechten op de inhoud van de website en de informatie. In relatie tot en bij gebruik van deze website en de informatie is Nederlands recht van toepassing.

Naar boven