Commissies

Naast het bestuur kent de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek een aantal commissies die specifieke werkzaamheden verrichten.

De redactie verzorgt ons tijdschrift HeerlijkHeden, dat viermaal per jaar verschijnt. Op onze website kunt u trouwens ook oude nummers van Heerlijkheden raadplegen, tot vier jaargangen geleden. Klik hier.
Leden: Marloes van Buuren (eindredactie), Frans Harm, Ellen Kerkvliet-van Holk, Anja Kroon-van Helden, Klaartje Pompe.
Contact: redactie@hv-hb.nl

De commissie Karakterbehoud zet zich in voor het historisch karakter van Heemstede en Bennebroek, één van de belangrijkste doelstellingen van de HVHB. De leden van de commissie hebben een achtergrond als architectuurhistoricus, jurist of architect, of zijn als bouwcoördinator of aannemer betrokken geweest bij diverse projecten.
Leden: Michel Bakker, Martin Bunnik, Maarten Georgius, Kees Wierda, Hans Luiten, Martin Pulleman, Hugo Reumkens, Rob Zieltjens.
Contact: karakterbehoud@hv-hb.nl

De Evenementencommissie verzorgt de bijeenkomsten en excursies van de vereniging. Die staan ook open voor niet-leden.
Leden: Joke Dondorp, Marijke van Donge-Last, Theo Jonckbloedt, Tineke Mascini-Maartsense, Gerry Weijers-van Vugt.
Contact: evenementen@hv-hb.nl

De Historische commissie beantwoordt vragen op historisch gebied, doet onderzoek en schrijft artikelen.
Leden: Ruud Bannink, Martin Bunnik, Hillebrand de Lange.
Contact: historischecommissie@hv-hb.nl

De Archiefcommissie heeft de zorg voor het archief, dat grotendeels ligt opgeslagen in de bibliotheek in Heemstede, en voor een klein deel in het Noord-Hollands Archief en het Historisch Museum Haarlem.
Leden: Anja Kroon-van Helden, Remmert Pels.
Contact: ajm.kroon@planet.nl

De Commissie Communicatie is verantwoordelijk voor hoe de HVHB naar buiten treedt.
Leden: Marc de Bruijn, Louis Goulmy, Stephanie Haveman, Harry Opheikens, Theo Out, Annemarie Thoolen.
Contact: communicatie@hv-hb.nl

De webmaster (Harry Opheikens) is verantwoordelijk voor de invulling van de website.
Contact: webmaster@hv-hb.nl

Vrijwilligers van de HVHB tijdens het jaarlijkse vrijwilligersmiddag, Huis van Hilde 2016.

Naar boven