HVHB en de college-onderhandelingen

De afgelopen twee weken heeft politiek Heemstede onderhandeld over een nieuw College. Daarom heeft de HVHB op 31 mei j.l. het College en de voltallige raad een memo gestuurd waarin we voor een aantal dossiers ons standpunt toelichten. Geen nieuwe standpunten dan eerder ingenomen, maar het leek ons goed om onze adviezen samen te vatten, zodat ze in de besprekingen meegenomen konden worden.

HVHB en de college-onderhandelingen

Naar boven