Canon van Heemstede en Bennebroek

Donderdag 20 november 2014

Wat iedere Heemstedenaar en Bennebroeker moet weten

In 2010 verscheen de Canon van Kennemerland. De geschiedenis van Kennemerland in 27 verhalen. Deze regionale canon is een initiatief van Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Eerder verschenen reeds canons over de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, de Zaanstreek, Waterland en Amstelland. Zie www.regiocanons.nl.

De regiocanons verschijnen in navolging van de nationale geschiedeniscanon van Nederland, die enkele jaren geleden het licht zag.

Canon Heemstede en Bennebroek

Het bestuur van de HVHB is van plan een ‘Canon voor Heemstede en Bennebroek’ op te stellen. Ook deze canon kan een plaatsje krijgen op www.regiocanons.nl. Over andere publicatievormen zijn we nog aan het nadenken.

Elk verhaal zal een omvang krijgen van zo’n 500 à 1000 woorden en vergezeld gaan van foto’s, suggesties voor publicaties die het onderwerp verder uitdiepen, en tips voor uitstapjes die met het onderwerp te maken hebben. Bij het onderwerp ‘Uitbreidingsplan jaren twintig’ bijvoorbeeld een wandel- of fietsroute door enkele kenmerkende buurten.

Oproep

Maar eerst moeten we een lijst met onderwerpen samenstellen. Om het overzichtelijk te houden, zal die hooguit 20 thema’s bevatten. De voorlopige lijst vindt u hieronder.

Het bestuur roept de leden van de HVHB en andere geïnteresseerden op om suggesties te doen voor de lijst. Dat kunnen nieuwe onderwerpen zijn, maar ook suggesties voor de invulling van enkele onderwerpen die al op de voorlopige lijst staan.

Uw reactie kunt u mailen aan voorzitter@hv-hb.nl.

De voorlopige lijst

Onderstaande lijst heeft een min of meer chronologische volgorde, maar de canon leent zich ook voor thema’s die door de tijd heen gespeeld hebben, zoals ‘Blekerijen’.

 1. Strandwallen in Kennemerland, eerste bewoning in deze streken, vroege middeleeuwen (in breder kader van Kennemerland)
 2. Slag bij het Manpad
 3. Heemstede wordt ambachtsheerlijkheid na stadsrechten Haarlem
 4. Adriaan Pauw
 5. Het oude slot
 6. Huis te Bennebroek
 7. Berkenrode en Bennebroek (als aparte gemeenten)
 8. Buitenplaatsen
 9. Linnaeus op de Hartekamp
 10. Blekerijen
 11. Heemstede in de 19de eeuw (klein dorp, maar ook: Van Lennep, Beets)
 12. Bloembollenteelt (incl. Flora)
 13. Katholiek Heemstede en Bennebroek
 14. Groenendaal
 15. Uitbreidingsplan Heemstede jaren twintig van Cuypers en Stuyt
 16. Vermaak, uitgaan en tradities
 17. Sport
 18. Nieuw Heemstede (van Provinciënbuurt tot Merlenhove)

Uw reacties zien we met belangstelling tegemoet.

Naar boven