Bestuur HVHB

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek komt circa tien maal per jaar in vergadering bijeen en bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Na deze periode zijn ze nog voor maximaal twee keer verkiesbaar.

De HVHB streeft ernaar om een breed samengesteld bestuur te hebben. Of ze nu voormalig gemeenteraadslid of ex-werknemer van Rijkswaterstaat zijn, of ze nu boeken maken of bij een bank werken, van huis uit historicus of neerlandicus (m/v) zijn: allemaal hebben ze belangstelling voor en betrokkenheid bij de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek.

De bestuursleden van de HVHB ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; door hen gemaakte zakelijke kosten worden (forfaitair) vergoed. De bestuursvergaderingen worden roulerend bij de bestuursleden gehouden – op deze manier houden we de bestuurskosten laag. Als u zaken in wilt brengen in het bestuur, kunt u zich telefonisch of via mail richten tot de secretaris.

Vrijwilligers gezocht

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek kan haar werk enkel doen door de inzet van vele, goed gemotiveerde vrijwilligers. Gelukkig zijn die er, maar nieuwe zijn altijd welkom.

Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de HVHB of ons willen helpen bij onze activiteiten of in één van onze commissies, dan kunt u voor informatie telefonisch contact opnemen met de leden van het bestuur of uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris.

Klik hier om contact op te nemen met het bestuur van de HVHB.

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek bestaat uit de volgende leden:

Ronald Huigen Voorzitter 06 55840054 voorzitter@hv-hb.nl
Willem Jan Wiebosch Secretaris (ai) 06 30234905 secretaris@hv-hb.nl
Alexander Koopman Penningmeester 06 28459747 administratie@hv-hb.nl
RenГ© Janus Karakterbehoud 06 52006446 karakterbehoud@hv-hb.nl
Louis Goulmy Communicatie en PR 06–53799374 communicatie@hv-hb.nl
Gerry Weijers-van Vugt Evenementen 023–5846234 evenementen@hv-hb.nl
Ellen Kerkvliet Redactie HeerlijkHeden 023–5383690 ellenkerkvliet@gmail.com
Louis Goulmy Beheer Pomphuis 06–53799374 pomphuis@hv-hb.nl
Naar boven