HVHB Beleidsplan 2018-2021

HVHB Beleidsplan 2018-2021

Als Algemeen Nut Beogende Instelling is de HVHB sinds 2014 verplicht om een beleidsplan te hebben. We hebben bij het opstellen van het eerste plan in 2013 besloten om het beleidsplan iedere vier jaar opnieuw op te stellen, en dat te doen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo proberen we zoveel als mogelijk cultureel erfgoed, karakterbehoud en versterking van monumenten(zorg) op de politieke agenda en in de partijprogramma’s te krijgen. Onze leden kunnen dit dan betrekken bij hun afweging op wie ze gaan stemmen.

Monumenten – stenen en groene – bepalen immers in belangrijke mate het karakter van Heemstede en Bennebroek. We vinden dat de politiek daar veel meer rekening mee moet houden. Zeker nu er van buitenaf zo’n druk wordt gelegd om de woningvoorraad sterk te vergroten. En met ruim 1250 leden is de HVHB de grootste vereniging op cultureel gebied in Heemstede.

Het Beleidsplan 2018-2021 van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) vindt u hier: Beleidsplan 2018-2021 februari 2018

U kunt het Beleidsplan 2014-2017 hier raadplegen: Beleidsplan 2014-2017

Klik hier voor de Statuten van de HVHB. Wilt u inzage in de KvK en jaarstukken, dan kunt u kijken onder het kopje 'Wie we zijn'.

 

Als u vragen heeft over het Beleidsplan 2018-2021 dan kunt u deze bij voorkeur via e-mail stellen aan de voorzitter via voorzitter@hv-hb.nl

Naar boven