2017: basis voor de toekomst

In het jaar waarin de Historische Verenging Heemstede-Bennebroek 70 jaar bestaat gaan we een mooie basis leggen voor de toekomst.

In de eerste plaats betrekken we onze nieuwe werk- en archiefruimte in het pomphuis naast de watertoren in Heemstede. Hier kunnen we het archief zodanig opslaan dat we er beter gebruik van kunnen maken dan op de oude locatie (het bibliotheekgebouw aan het Julianaplein). Tevens kunnen we hier kleinschalige exposities en ledenbijeenkomsten organiseren. Kortom, we zijn er trots op dat we dit provinciale monument samen met leden en belangstellenden kunnen gaan gebruiken.

In 2017 leggen we ook de basis voor ons beleidsplan 2018-2021. Het huidige (het eerste wat we hebben gemaakt) loopt eind 2017 af. Dat beleidsplan stellen we niet alleen op, maar we laten ook enkele betrokkenen van buitenaf meedenken, die met een frisse blik tegen de HVHB aankijken. Een aantal dingen blijft natuurlijk als vanouds: HeerlijkHeden, excursies, voor- en najaarsbijeenkomst en karakterbehoud, maar in het beleidsplan onderzoeken we ook hoe we de doelstellingen van de HVHB nog beter kunnen invullen. We houden u op de hoogte. Voor het huidige beleidsplan (2014-2017), klik hier.

Maar eerst 2017. Ik noemde al het pomphuis. Ook verschijnt in 2017 ons boek over Heemstede tussen 1890 en 1940. Uiteraard een leuk boek om te hebben en te lezen, maar ook willen we ermee aangeven dat de uitbreidingen van de jaren 20 en 30 het karakter van Heemstede nog steeds in belangrijke mate bepalen. We vinden het belangrijk dat karakter te behouden, waar nodig te versterken en waar gewenst een nieuwe invulling te geven. Deze publicatie geeft daarbij onderbouwing.

In 2017 zullen we ook veel energie steken in het Manpadslaangebied. Iedereen is het erover eens dat het een groen en open gebied moet blijven. Maar hoe bereik je dat? En hoe financier je dat? Tot voor kort leek de oplossing de bouw van 20 villa’s op kavels van 1000 m2 te zijn. De komende periode laat de gemeente – mede dankzij de inzet van de HVHB - onderzoeken of het ook anders kan.

Ook de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan staat hoog op de agenda. Onze insteek is: versterking van de kwaliteit van het oude gedeelte, restauratie en nieuw gebruik van onder meer de grafkapel van Van Vollenhoven, en aandacht voor enkele bijzondere grafmonumenten. Dit alles in nauw overleg met de gemeente, die de begraafplaats immers beheert.

Verder willen we in het kader van de gemeentelijk Cultuurnota 2016-2019 monumenten beter zichtbaar en beleefbaar maken. Denk hierbij aan monumentenschildjes met online verbinding met informatiebronnen over het betreffende object.

Tevens zijn we betrokken bij de herinrichting van het Wilhelminaplein, het oudste deel van Heemstede, maar ook bij het nieuwste stukje Heemstede: de wijk Slottuin, waarbij we de projectontwikkelaar adviseren over een inrichting en opzet van de wijk die past bij het karakter van Heemstede.

In Bennebroek praten we onder meer mee over de ontwikkeling van het GGZ-terrein InGeest (voorheen de psychiatrische inrichting Vogelenzang) en over de plannen in en rond het voormalige Luciaklooster.

Een constante binnen de HVHB is en blijft ons tijdschrift HeerlijkHeden: ook in 2017 verschijnen er weer vier nummers boordevol boeiende verhalen over Heemstede en Bennebroek. Andere evergreens zijn onze excursies, de voor- en najaarsbijeenkomst, de wekelijkse stukjes in de Heemsteder, de Open Monumentendag en onze website en aanwezigheid op facebookpagina’s.

We kunnen het niet alleen

Kortom: veel plannen en nieuwe initiatieven in 2017. Gelukkig weten we ons als bestuur gesteund door een groot aantal vrijwilligers. Zij laten zien hoeveel ze om Heemstede en Bennebroek geven. Maar extra handjes zijn altijd welkom, dus wie zijn eigen vereniging wil ondersteunen, kan zich aanmelden als vrijwilliger. Samen met u bekijken we dan hoe uw tijd en expertise zo effectief mogelijk ingezet kan worden: voor de HVHB en daarmee ook voor monumenten, cultureel erfgoed en karakterbehoud in Heemstede en Bennebroek.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze aan me via voorzitter@hv-hb.nl.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor het jaarprogramma 2017.

Jaap Verschoor
voorzitter

Naar boven