Artikelen aanleveren

Heeft u een idee voor een leuk artikel? Of heeft u zelf iets geschreven? De redactie van Heerlijkheden komt maandelijks bijeen. Als u een leuk onderwerp heeft voor een artikel dan horen we dit graag. Het kan ook zijn dat u foto’s heeft of andere materialen die voor andere leden interessant zijn. Ook dan horen we dit graag. We kunnen de materialen dan scannen zodat we ze kunnen gebruiken voor tijdschrift en archief en daarna krijgt u natuurlijk alles weer terug. Ook is het mogelijk dat u interessante herinneringen heeft aan Heemstede en Bennebroek, die de moeite van het vastleggen voor later waard zijn.

Weet u een leuk onderwerp, heeft u leuke spullen of een goed verhaal? Neem dan contact op met de Redactie HeerlijkHeden.

Zoeken en schrijven

Op onze website kunt u oude nummers van HeerlijkHeden raadplegen, tot vier jaargangen geleden. Er is een zoekfunctie ingebouwd. Als u selecteert op bijvoorbeeld ‘Soendastraat’ of ‘’Van Lennep’ dan komen alle verwijzingen naar deze onderwerpen uit ruim dertig jaargangen HeerlijkHeden in beeld.

Het is heel goed mogelijk, dat u dan een artikel schrijft op basis van eigen gegevens, informatie via onze site waaronder de jaargangen HeerlijkHeden plus andere publicaties. Dat artikel kan heel interessant zijn voor anderen. U kunt het artikel doormailen aan de redactie van Heerlijkheden. Deze zal dan kijken of het voor andere leden interessant is en of het gepubliceerd kan worden op de site of in HeerlijkHeden. Vanzelfsprekend wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Klik hier om contact op te nemen met de redactie van HeerlijkHeden

Naar boven