Archief

Sinds de oprichting van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek is er door schenkingen en aankopen een groot archief opgebouwd. Belangrijke motor achter dit archief is Hans Krol.
Hans Krol is voormalig directeur van de Heemsteedse Bibliotheek, was vele jaren bestuurslid en lid van de redactie van HeerlijkHeden en publiceerde vele boeken en artikelen over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek.

Een groot deel van het archief van de HVHB is ondergebracht in het Noord-Hollands Archief. Dit hebben we gedaan omdat hier de bewaaromstandigheden optimaal zijn en zo veel geГЇnteresseerden archiefstukken kunnen raadplegen. Het Noord-Hollands Archief is gevestigd in de Jansstraat 40 en de Kleine Houtweg 18 in Haarlem.
Klik hier voor meer informatie over het Noord-Hollands Archief.

Een kleiner deel van het archief van de HVHB (vooral het werkarchief) wordt bewaard in het Pomphuis (Nijverheidsweg).
U kunt dit in overleg raadplegen.

Schenken aan het archief
Regelmatig ontvangt de HVHB schenkingen voor het archief: materialen uit de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. Dat kan komen doordat mensen spullen opruimen of aan ons nalaten. Door historische materialen af te staan aan het archief van de HVHB zorgen de schenkers ervoor dat dit voor de toekomst bewaard zal blijven. Schenkingen worden vermeld en vaak ook getoond en toegelicht in ons tijdschrift HeerlijkHeden.

Uw foto's of filmmateriaal, boeken, tijdschriften en brochures, (bouw)tekeningen, reclamemateriaal van winkels, wand- en adresbordjes enzovoorts, kortom alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek, worden in dank aanvaard. We staan altijd open voor aanvullingen van ons bezit.

Mocht u interessante foto's of oude krantenartikelen over Heemstede of Bennebroek hebben, dan zouden wij die graag willen scannen. U hoeft ze dan niet af te staan, maar krijgt ze na het scannen gewoon terug. Regelmatig organiseert de HVHB exposities en presentaties van archiefstukken, waarbij we ook aangeven van wie we die zaken hebben ontvangen.

Klik hier voor een presentatie van een aantal topstukken uit het archief van de HVHB.

Naar boven