Jaarprogramma 2015

Ook in 2015 organiseert de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek weer een aantal interessante evenementen en bijeenkomsten. Hieronder het programma vanaf mei 2015 (wijzigingen voorbehouden).

31 mei: Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat

Volgens planning staat de HVHB op een stand tijdens deze Voorjaarsmarkt op de Binnenweg en Raadhuisstraat in Heemstede.

4 juni: Voorjaarsbijeenkomst

In het Raadhuis van Heemstede vindt de jaarlijkse Voorjaarsbijeenkomst annex algemene ledenvergadering van de HVHB plaats. Programma en onderwerpen van de lezingen zijn te lezen op de site en in HeerlijkHeden 164. Raadhuis Heemstede, inloop vanaf 19.30 uur, programma 20.00-21.45 uur, informele nazit tot 22.45 uur.

10 juni: Hildebrandmonument

We bekijken het Hildebrandmonument in de Hout en krijgen toelichting van een deskundige gids. Het monument is in 2014 heropgericht naar aanleiding van de 200ste geboortedag van deze schrijver, die van 1840 tot 1854 dominee was in Heemstede.
10.00 uur verzamelen bij Eethuis Nurks in de Hout. Kosten leden € 3,-, niet leden € 5,-
Deelname:max. 30 personen.
Opgeven bij: Tineke Mascini, t.mascini@quicknet.nl of bij Theo Jonckbloedt. 023 5294499.

12 augustus: Wandeling geveltekens Haarlem

Onder leiding van een deskundige gids maken we een wandeling langs diverse geveltekens in Haarlem. Nadere informatie volgt in op de site en in HeerlijkHeden 165 (verschijnt rond 1 augustus).

12 september: Open Monumentendag en Dag voor nieuwe bewoners Heemstede

Tijdens deze dag (Thema: Kunst en Ambacht) organiseert de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) de volgende activiteiten:

Algemene Begraafplaats, Herfstlaan 3: open van 10-15 uur voor een rondwandeling en bezoek aan de grafstenentuin. Diverse steenhouwers tonen voorbeelden van hun ambacht. Om 13.00 uur geeft Marc de Bruijn van de HVHB in de aula een lezing “Hier rusten zij die Heemstede groot maakten”.

Bakkershuisje uit de 17e/18e eeuw, Blekersvaartweg 23: open van 11-15 uur met rondleiding.

Doopsgezinde Kerk (de Kleine Vermaning), Postlaan 16: open van 11-15 uur. Toelichting over de architectuur van de Amsterdamse school.

Galerie De Bleeker, Blekersvaartweg 18: open van 11-15 uur. Kunstenaar Willem Snitker werkt momenteel samen met schrijver Joost Zwagerman aan een boek. Veel van Snitkers kunst is te zien en Willem kan er nog veel meer over vertellen.

Hartekamp, Herenweg 5: open van 10-14.30 uur, rondleiding door het hoofdgebouw.

Huis te Manpad, Herenweg 7-11: zaterdag en zondag ieder uur van 10-15 uur een rondleiding door de tuinen. Tuinbaas Fred Hengst vertelt over het ambacht van tuinbaas op de buitenplaatsen. Enkel op zondag om 11 en 15 uur een lezing over de kunst van het leifruit in het koetshuis.

Molentje Groenendaal: de gehele dag open met toelichting en muziek door molenaar Rob Hinse.

De Oude Meelfabriek, Glipperdreef 94: open van 11-15 uur. In het atelier tonen kunstenaars hun werk.

Pinksterkerk, Camplaan 18: open van 13-16 uur. Uitleg over de Glas-in-betonramen van dit rijksmonument en het pinksterverhaal.

Pompstation Waterleiding, Leidsevaartweg 73: open van 11-17 uur met rondleiding.

12 september Taxatiemiddag in Raadhuis Heemstede

Op Open Monumentendag 12 september organiseert de HVHB in de Burgerzaal van 13-16 uur een taxatiemiddag. U kunt kosteloos uw antiquiteiten, waaronder boeken en landkaarten, laten taxeren door twee beëdigd taxateurs, de heren Jan Hein Heerkens Thijssen en Ad van der Marel. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt komt, mag iedere aanwezige één antiek voorwerp ter taxatie aanbieden.

Tijdens deze middag is er eveneens in de Burgerzaal een wijnproeverij van Paul Brantjes Wijn.

Schatten uit het archief van de gemeente en de HVHB

Van 4 september t/m 23 oktober kunt u in de Burgerzaal van het Raadhuis van Heemstede grafiek en schilderijen bekijken uit het archief van de gemeente en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek. Veel van deze kunst is tot op heden nog slecht zeer zelden of nooit vertoond. Er wordt vooral verrassende maar ook herkenbare kunst getoond, onder andere schilderijen van het oude kasteel Berkenrode, het Oude Slot en de Vrijheidsdreef. Tijdens de selectie is een vroeg zelfportret van schilder en componist Von Brucken Fock ontdekt, waarvan werd aangenomen dat dit verloren was gegaan.

13 oktober: excursie Noord-Hollands Archief

Rondleiding door de Janskerk, bezoek van het depot van het Noord-Hollands Archief, waar diverse Heemsteedse archiefstukken zullen worden getoond. Aanmelden bij Joke Dondorp joke@dondorp.info met vermelding van uw telefoonnummer. Verzamelen om 10.uur in Jansstraat 40 Haarlem. Kosten: leden HVHB € 3, niet-leden € 5.

19 november: Najaarsbijeenkomst

In Het Trefpunt in Bennebroek vindt de jaarlijkse Najaarsbijeenkomst van de HVHB plaats. Volgens planning wordt hier de Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst van Heemstede en Bennebroek van monumenten van na 1945 gepresenteerd. Verdere invulling van het programma wordt nader bekend gemaakt. Het Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek. Inloop vanaf 19.30 uur, programma 20.00-21.45 uur, informele nazit tot 22.45 uur.

Zowel leden als niet leden van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek kunnen deelnemen aan de excursies. U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar evenementen@hv-hb.nl.

Bij alle excursies geldt vol=vol, dus meld u zo snel mogelijk aan. Voor de excursies wordt een kleine vergoeding gevraagd. Deze dient u voorafgaand aan de excursie te betalen. Pas na ontvangst van uw betaling staat u ingeschreven. U kunt tot uiterlijk twee weken vóór de excursie uw inschrijving nog royeren; daarna is dit niet meer mogelijk en ontvangt u uw betaling niet retour. We doen dit omdat regelmatig mensen op het laatste moment afzeggen, terwijl we andere gegadigden vaak moeten teleurstellen omdat het aantal plaatsen per excursie beperkt is.

Ook de Voorjaars- en Najaarsbijeenkomst zijn voor zowel leden als niet-leden van de HVHB; hieraan zijn geen kosten verbonden.

Naar boven