Heemstede, Leidsevaartweg 57-67

Oorspronkelijke functie Woningen voorm. Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij
Huidige functie Woningen
Bouwjaar 1855
Architect Onbekend
Status Provinciaal monument

Dit woningbouwcomplex is in 1855 gebouwd ten behoeve van de huisvesting van arbeiders van de voormalige Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij. Ze staan op het zuidelijkste deel van het oorspronkelijke terrein van de maatschappij, ingeklemd tussen de Leidsevaart en de spoorlijn.

Bouwkundige beschrijving

Het middengedeelte van het complex was oorspronkelijk waarschijnlijk bedoeld als smederij en timmermanswerkplaats, maar is in 1926 gelijktijdig met de aanbouw van twee keukens verbouwd tot twee woningen, waardoor het aantal woningen op acht kwam. Later zijn aan beide zijden de twee buitenste woningen samengetrokken, waardoor er thans zes woningen in zijn gevestigd.

Het gebouw is opgetrokken uit bruine baksteen in kruisverband en bestaat uit twee bouwlagen, waarvan de tweede bouwlaag aan de voorzijde (noord) sterk is afgeschuind en bedekt is met zwarte en rode Hollandse pannen, terwijl de achterzijde van het dak afgedekt is met zinken platen. Het dak wordt doorbroken door meerdere schoorstenen, voorzien van siermetselwerk en aardewerken schoorsteenpotten.

Provinciaal monument

Het woningencomplex is van architectuur- en cultuurhistorisch belang als een van de oudste onderdelen van het eerste Nederlandse waterleidingcomplex en vanwege de grotendeels gave hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik. Het is tevens een representatief en zeldzaam geworden voorbeeld van 19de-eeuwse woningbouw voor arbeiders werkzaam in een nabijgelegen industrieel complex. Gezien de betrokkenheid van Engelse ingenieurs bij de bouw van dit complex, zijn de woningen waarschijnlijk naar Engels voorbeeld ontworpen.

Andere onderdelen van het complex van de Duinwater-Maatschappij / Gemeentewaterleidingen zijn het pompstation op Leidsevaartweg 73 en de woningen op Leidsevaartweg 75-77. Beide objecten zijn provinciaal monument.

Naar boven