HeerlijkHeden nr. 163, jan./feb. 2015

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 163

Bijlage 1 bij artikel ‘Heemsteê’s Kookboek’ U vindt hier het complete kookboek: het taalgebruik, de spelling en de recepten zijn een feest om te lezen. En sommige recepten zijn, met wellicht een paar aanpassingen, ook prima te maken, zeker de ‘toespijzen’.

Bijlage 2 bij artikel ‘Heemsteê’s Kookboek’. De originele tekst van het kookboek. (NB: de paginawijzigingen kloppen door de gewijzigde weergave niet meer.

Bijlage bij artikel ‘Kleuterscholen’


Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar had al direct in 1914 te maken met de gevolgen. In oktober en november 1914 was ons land toevluchtsoord voor 1 miljoen Belgen. Ook in onze regio vonden de vluchtelingen onderdak. Door de oorlog steeg de werkloosheid en veel levensmiddelen werden schaars. Steuncomités moesten de ergste nood lenigen. De opbrengst van twee boekjes van mevrouw H. Dólleman-Thierry de Bye ging naar het Haarlemse steuncomité. Haar eerste uitgave was het ‘Heemsteê’s Kookboek’ uit 1914. Het is een heerlijk inkijkje in het leven van de gegoede klasse honderd jaar geleden.

In 1852 werd de wet aangenomen die bepaalde dat burgemeesters een herkenningsteken van hun ambt moesten dragen, de ambtsketen. Over de diverse ketens van Heemstede en Bennebroek, het ambtskostuum van de burgemeester en de bodebus van de bode is veel te vertellen.

Als vervolg op het verhaal over de kleuterscholen in Heemstede en Bennebroek tot 1900 volgt nu de geschiedenis na 1900. Rond 1920 waren de kleuters op de Antoniusschool verdeeld in twee standen. Kindertjes van de rijke bollenboer apart van kindertjes van de blekersknecht, we kunnen het ons nu niet meer voorstellen! Ook de bejaardenzorg was vroeger ingedeeld in klassen: betalende bewoners van Huize Sint Bavo aan de Kerklaan hadden een eigen kamer, de armlastigen sliepen tot in de jaren vijftig op een zaal. Huize Sint Bavo is de voorloper van Het Overbos en het pas opgeleverde Nieuw Overbos aan de Burgemeester van Lenneplaan.

Verder in dit nummer aandacht voor ‘s Gravenmade op de grens van Bennebroek en Vogelenzang (werden daar ooit riddertoernooien gehouden?), pension Fakkeldy in het vroegere huis Zuiderhout en de kruideniers Ebbers en Wester bij de IJzeren Brug.

Naar boven