Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap

Auteur: Mr. J.W. Groesbeek
Titel: Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap
Uitgave: Gemeentebestuur van Bennebroek, de Walburg Pers, 1982
Omvang: 224 blz.

Uitgegeven in 1978 ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van Bennebroek is Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap nog altijd het enige totaaloverzicht van de geschiedenis van Bennebroek. Auteur mr. J.W. Groesbeek, rijksarchivaris in Noord-Holland en auteur van een groot aantal boeken, gaat diep in op vrijwel alle aspecten van de geschiedenis van Bennebroek. Net als in zijn boek over de geschiedenis van Heemstede doet de auteur dit op basis van thema’s als kerkelijk leven, onderwijs e.a. Het boek bevat wel een literatuurverwijzing, maar geen notenapparaat.

We zijn blij dat we van de nazaten van mr. Groesbeek en het Gemeentebestuur van Bloemendaal, waar Bennebroek nu deel van uitmaakt, toestemming hebben gekregen dit werk te digitaliseren en via onze site www.hv-hb.nl te ontsluiten.

Inhoud

3 Woord vooraf door burgemeester J. de Widt
4 Inleiding
5 De ambachtsheerlijkheid en wat daaraan vooraf ging
21 Strijd om zelfstandigheid
24 Drie eeuwen gemeentebestuur
41 ‘Daer de Swarten Hondt uijthangt’: van recht- tot gemeentehuis
47 Van 8 naar ruim 4000 stemgerechtigden
51 Van ‘Dageraad’ tot ‘Bennebroeks Bloei’: bebouwingsgeschiedenis
84 Gaan en komen
101 Diligences, veerschuiten en stoomtrams: het vervoer
115 Het huishoudboekje van de gemeente: de gemeentekas
118 Hier leert men: het onderwijs
134 Van intermitterende koortsen. Heelmeesters en vroedvrouwen: de gezondheidszorg
141 De heilige hermandad: de politie
146 ‘Het bestuur der spuit’: de brandweer
150 ‘Geen de minste oponthoud’: de posterijen
154 Licht in de duisternis: de dorpsverlichting
157 Het kerkelijk leven
169 Zorg voor de armen
177 Het verenigingsleven
182 Zaken doen: middelen van bestaan
193 ‘Camericxdoek-, lijnwaet- en kleerblekerijen’
202 Herbergen en kasteleins
210 Vermakelijkheden
213 Het Haarlemmermeer
215 De Bennebroekerpolder
217 Voor wie verder lezen wil
218 Verantwoording van de afbeeldingen
219 Personenregister
Naar boven