Bennebroek, Bennebroekerlaan 12: Villa Eikenhorst

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1933
Architect J. van de Rotte
Status Gemeentelijk monument

Villa Eikenhorst is vrijstaand gelegen aan de noordzijde van de Bennebroekerlaan en Bennebroekervaart. Een eenvoudig, houten bruggetje verbindt de Bennebroekerlaan met de villa.

De Bennebroekerlaan behoort samen met de Binnenweg en de Reek tot de oudste wegen van Bennebroek. Aan de laan lagen blekerijen, zoals Middendorp, Duinlaan en Hemelrijk. Naast de blekerijen stonden hier en daar wat huisjes en later neringen, met name aan de zuidzijde. Aan de noordzijde lagen lange tijd voornamelijk bollenvelden.

Vanaf het midden van de 19e eeuw trok Bennebroek, als gevolg van de sterke verbetering van de infrastructuur (verharding wegen, spoorlijn Haarlem-Heemstede, stoomtram, dorpsverlichting), veel renteniers en welgestelde forensen. Onder meer langs de Bennebroekerlaan verrees een groot aantal luxueuze villa’s en herenhuizen.

Bouwkundige beschrijving

De villa bezit een onregelmatige plattegrond, is deels onderkelderd en is opgetrokken in één bouwlaag met een forse zolder- en vlieringverdieping. Het heeft een samengesteld steil dak, dat gedekt is met gesmoorde, verglaasde Romaanse pannen. De voor- en zijgevels hebben steile steekkappen die aansluiten op de nok van de hoofdmassa. De daken bezitten enkele dakkapellen met dubbel openslaande éénruits ramen. Alle daken en dakkapellen zijn voorzien van brede overstekken.

De drie topgevels zijn bekleed met houten beschot en voorzien van een klein staand zoldervenstertje in de top.

De gevels zijn gemetseld in hardgrauwe helderrode baksteen (Vechtse baksteen) in Noors verband. De hoge borstwering, die tot aan de onderdorpels van de begane grondvensters reikt, is opgetrokken in hardgrauwe, donkerbruine baksteen. Boven de borstwering zit een rollaag.

Het gevelvlak tussen de verdiepingen draagt het opschrift: Eikenhorst.

De diepe voortuin loopt taludvormig af naar de Bennebroekervaart.

Gemeentelijk monument

Villa Eikenhorst bezit cultuurhistorische waarde omdat het een karakteristiek voorbeeld is van de historische en ruimtelijke ontwikkelingen langs de Bennebroekerlaan, waar vanaf het midden van de 19de eeuw een aantal luxueuze villa’s en herenhuizen verrees.

De villa heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging langs de Bennebroekervaart en Bennebroekerlaan.

De villa heeft ensemblewerking in combinatie met het landelijk karakter van de Bennebroekervaart en de bijbehorende eenvoudige boogbruggen over de vaart.

De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp, waarbij vooral de markante hoofdvorm van de steile kap met steekkappen aan voor- en zijgevels in het oog springt.

Het pand is vrijwel gaaf in hoofdvorm en detaillering.

Naar boven