Bennebroek, Bennebroekerlaan 43: Huize Flora

Oorspronkelijke functie Woonhuis met schuur
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar tweede helft 19de eeuw
Architect onbekend
Status Gemeentelijk monument

Nummer 43 is vrijstaand gelegen op een terugspringende rooilijn op de hoek van de Bennebroekerlaan en de Bennebroekerdreef. Schuin aan de overzijde ligt de voormalige Trambrug. Daarachter liggen de vlakke terreinen van de voormalige blekers- en bollenvelden.

De Bennebroekerlaan behoort samen met de Binnenweg en de Reek tot de oudste wegen van Bennebroek. Aan de laan lagen blekerijen, zoals Middendorp, Duinlaan en Hemelrijk. Naast de blekerijen stonden hier en daar wat huisjes en later neringen, met name aan de zuidzijde. Aan de noordzijde lagen lange tijd voornamelijk bollenvelden.

Vanaf het midden van de 19e eeuw trok Bennebroek, als gevolg van de sterke verbetering van de infrastructuur (verharding wegen, spoorlijn Haarlem-Heemstede, stoomtram, dorpsverlichting), veel renteniers en welgestelde forensen. Onder meer langs de Bennebroekerlaan verrees een groot aantal luxueuze villa’s en herenhuizen.

Bouwkundige beschrijving

Het huis is gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaat uit een bouwlaag met kapverdieping onder een zadeldak, dat gedekt is met rode, geglazuurde kruispannen. Het woonhuis is in classicistische trant gebouwd. De wit geschilderde met blokverdeling versierde voorgevel en verschillende kroonlijsten verwijzen daarnaar. Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien van houten luiken. Centraal in het voordakvlak staat een dakkapel (in de goot) met dubbel openslaande ramen. De dakkapel heeft houten pilasters, een kroonlijst en een driehoekig fronton.

Aan de westzijde van het woonhuis, op een sterk terugspringende rooilijn, staat een voormalige bollenschuur.

Gemeentelijk monument

Huize Flora heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis met aangrenzende bollenschuur uit de tweede helft van de 19de eeuw. De voormalige bollenschuur herinnert aan de periode dat de bloembollenteelt een belangrijke inkomstenbron was voor Bennebroek. De cultuurhistorische waarde wordt versterkt door de ruimtelijke relatie met de voormalige bollenvelden aan de overzijde van de Bennebroekerlaan.

Het pand is beeldbepalend gesitueerd op de hoek van de Bennebroekerlaan en de Bennebroekerdreef. De onmiddellijke nabijheid van de voormalige trambrug, het ‘Huisje van Loeff’ en de Hervormde Kerk aan de overzijde versterkt de ensemblewaarde.

Architectuurhistorisch is de combinatie van een in klassieke trant gebouwd woonhuis met een eenvoudige bollenschuur van belang. Beide panden zijn in hoofdvorm en detaillering vrij gaaf behouden gebleven

Naar boven