Bennebroek, Kennemerbeekweg/Zandlaan: tien grenspalen

Oorspronkelijke functie Grenspalen
Huidige functie Geen
Bouwjaar wrsch. eerste helft 19de eeuw
Architect n.v.t.
Status Provinciaal monument

Vanaf omstreeks 1815 kregen de landmeters van de in de Franse tijd ingestelde kadasters de opdracht de grenzen van gewesten en kleine territoria opnieuw op te meten en in kaart te brengen. Ter markering van de grenzen werden grenspalen geplaatst. Veel daarvan zijn in de loop van de tijd verwijderd, bijvoorbeeld als gevolg van het samenvoegen van gemeenten, wegverbreding, dijkverzwaring e.d.

Aan de zuidgrens van Bennebroek resteren nog tien grenspalen van grijsblauwe hardsteen: zes langs de Kennemerbeekweg, en vier langs de Zandlaan. De stenen zijn gemerkt met onder meer de hoofdletters B en H. De grenspalen zijn zo geplaatst dat de zijde met de B naar Bennebroek is gekeerd, en de zijde met de H naar Hillegom.

Voorts zijn de palen (van west naar oost) gemerkt met de kleine letters a, b, c, d, e, g, h, i, o en p. Paal a staat bij de kruising van de Kennemerbeekweg en de Rijksstraatweg, paal p staat het meest oostelijk.

Provinciaal monument

De grenspalen zijn van cultuurhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van het openbaar bestuur in Noord-Holland, in casu van de markering van de gemeentelijke territoria.

Naar boven