Kerklaan 11, complex St. Luciaklooster: St. Jozefkerk

Oorspronkelijke functie Rooms-katholieke parochiekerk
Huidige functie Rooms-katholieke parochiekerk
Bouwjaar 1900
Architect Nicolaas Nelis
Status Gemeentelijk monument

De St. Jozefkerk hoort bij het complex St. Luciaklooster, dat behalve de kerk (1900) en het klooster (1896) ook de pastorie (1899) en de St. Franciscusschool (1928-1929) omvat. Alle vier de onderdelen van het complex zijn gemeentelijk monument. De St. Jozefkerk is gebouwd in de zichtlijn van de Kerklaan. De kerk is gebouwd in 1900 en verving een voorganger uit 1894, die wegens verzakkingen is gesloopt. Deze verzakkingen ontstonden tijdens de bouw van de pastorie in 1899. Tot 1894 kerkten de Bennebroekse katholieken in Vogelenzang. Zie voor een uitgebriede beschrijving van het totale Luciacomplex de beschrijving van het klooster (Schoollaan).

Bouwkundige beschrijving

De kerk is in neogotische trant gebouwd naar ontwerp van architect-aannemer N. Nelis, die ook het ontwerp leverde van de pastorie en het klooster. De Jozefkerk bleef tot op heden onvoltooid. Zo is er bijvoorbeeld nooit een kerktoren gekomen.

De driebeukige kerk heeft een plattegrond waarvan de hoofdvorm een Grieks kruis vormt. Aan de oostzijde zit een driezijdig gesloten priesterkoor met gebrandschilderde ramen (1956-1957). Het dak is gedekt met grijze lei. Op de kruising van de daken is een dakruiter geplaatst. De gevels zijn hoog gemetseld in grauwe baksteen met bogen boven de gevelopeningen. In de bogen, de entreepartij en de topgevel bevindt zich siermetselwerk. De gevels bezitten sierbanden in gele en grijze baksteen. De voorgevel heeft een vooruitstekend middendeel met een nog verder naar voren stekende gemetselde entree. Het dakje van deze entree is ook gedekt met leien. De dubbel openslaande, houten voordeuren zijn, onder andere, voorzien van decoratief smeedijzer en bovenlichten met glas-in-lood. Links van de hoofdentree zit een tweede houten toegangsdeur. In de geveltop is op een natuurstenen console een beeld van St. Jozef geplaatst. De vensters zijn voorzien van figuratief glas-in-lood. Aan de westzijde bevindt zich een langgerekte, met de pastorie verbonden, aanbouw. Het interieur van de kerk wordt overwelfd door houten tongewelven. In de kerk bevinden zich nog een orgel (1914), kerkbanken en kruiswegstaties (1925).

Gemeentelijk monument

De neogotische St. Jozefkerk uit 1900 bezit grote cultuurhistorische waarde als onderdeel van het totale ensemble St. Luciaklooster: pastorie, pastorietuin, parochiekerkhof, St. Luciaklooster, St. Franciscusschool en Kerklaan. De kerk is beeldbepalend gesitueerd in de as van de Kerklaan. Deze zichtlijn op de kerk heeft stedenbouwkundig-historische waarde. De architectuurhistorische waarde betreft niet zozeer de kwaliteit van het ontwerp, maar vooral de architectonische samenhang met het klooster en de pastorie. De bescherming is dan ook vooral gericht op het behoud en het versterken van de ensemblewaarde van het totale St. Luciacomplex.

Naar boven