Bennebroek. Rijksstraatweg 43: Oude Raadhuis

Oorspronkelijke functie Raadhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1894
Architect F.G.N. Haitsma Mulier (1845-1910)
Status Gemeentelijk monument

Het voormalige raadhuis is oorspronkelijk vrijstaand gelegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg. Een poort verbindt het pand aan de noordzijde met het buurpand. Het gebouw dateert uit 1894. Het ontwerp, in een voor die tijd karakteristieke, rijk gedecoreerde neorenaissancestijl, is van de Haarlemse architect F.G.N. Haitsma Mulier. Tot de bouw van het nieuwe raadhuis aan de Bennebroekerlaan in 1972 deed het dienst als raadhuis van Bennebroek. Aan de achterzijde zit een aanbouw die fungeerde als conciërge- of veldwachterswoning. Het uurwerk in de gevel naast de entree is in 1899 geschonken door burgemeester P.N. van Doorninck naar aanleiding van de geboorte van zijn zoon.

Bouwkundige beschrijving

Het oude raadhuis heeft een min of meer rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen en een kapverdieping.

De voorgevel is gemetseld in strakke, rode baksteen in kruisverband. De plint is gepleisterd. Boven de vensters zitten segment-, tudor- en rondbogen met gepleisterde, wit geschilderde hoekblokken en sluitstenen. De boogvullingen zijn bezet met decoratief metselwerk.

Het linker (zuidelijk) deel van de voorgevel wordt afgesloten door een rijk gedecoreerde topgevel (tuitgevel). Het rechter deel van de voorgevel is een langsgevel en wordt afgesloten door een rondboogfries met decoratief gepleisterde consoles en een geprofileerde gootlijst.

Verder wordt de gevel versierd door gepleisterde, wit geschilderde speklagen, hoekblokjes en geprofileerde waterlijsten. Boven de entree, tussen de twee waterlijsten, zit een uitsparing waarin mogelijk het opschrift raadhuis heeft gestaan.

Aan de achtergevel bevindt zich een éénlaags aanbouw, de voormalige conciërgewoning.

Gemeentelijk monument

Het voormalige raadhuis heeft cultuurhistorische waarde vanwege de uniciteit en de oorspronkelijke functie als raadhuis van Bennebroek. Het pand is beeldbepalend gesitueerd langs de Rijksstraatweg.

Het gebouw is architectuurhistorisch van belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in neorenaissancestijl. Kenmerkend is vooral de rijk gedecoreerde, gaaf bewaard gebleven voorgevel. De bescherming dan ook is vooral gericht op de voorgevel in al zijn details.

Naar boven