Monumenten in Heemstede

Toelichting

Achterweg 2 Lorentz De Haas laboratorium
Achterweg 5 Herenhuis Meer en Bosch
Achterweg 7 Salem, Meer en Bosch
Achterweg 11 Voormalige pastorie
Achterweg 13, 15, 17 Woningen
Algemene begraafplaats Zie Herfstlaan 3
Berkenrode Zie Herenweg 131-133
Blekersvaartweg 7 en 8 Adriaen Pauw
Blekersvaartweg 19 en 19A Onderdeel Wasserij v.d. Horst
Blekersvaartweg 23 Voormalig bakkershuisje en spekhok
Blekersvaartweg 24 Woonhuis en paardenstal
Bosbeek Zie Glipperdreef 209_1, Glipperdreef 209_2, Glipperdreef 209_3
Bronsteebrug Brug Wagnerkade
Bronsteeweg 1 Woning
Bronsteeweg 49 Villa Interlaken / Gramophone House
Bronsteeweg 59 Villa De Ceder
Bruggen Zie Bronsteebrug, Crayenesterbrug, Glipperbrug, Marisbrug
Burg. v. Doornkade 4 Woning
Camplaan 18 Pinksterkerk
Caspar Fagellaan 8 en 10 Koetshuis en oranjerie Bosch en Hoven
Crayenesterbrug Brug Pieter de Hooghstraat
Eijkmanlaan tegenover nr. 29 Grenspaal
Glipperbrug Brug Glipperdreef plus tramhuisje
Glipperdreef 193, 197 Mariënheuvel / Meer en Berg: ingangspartij
Glipperdreef 199 Mariënheuvel / Meer en Berg: complex
Glipperdreef 199 Mariënheuvel / Meer en Berg: hoofdgebouw
Glipperdreef 199 Mariënheuve l/ Meer en Berg: tuin- en parkaanleg hek
Glipperdreef 199 Mariënheuvel, grenspalen
Glipperdreef 205 Meerzicht
Glipperdreef 209 Bosbeek-Groenendaal, complex
Glipperdreef 209 Bosbeek, hoofdgebouw
Glipperdreef 209 Bosbeek, park- en tuinaanleg
Glipperpad 1 Woning
Glipperweg 9 Gliphoeve
Glipperweg 70 en 72 Woning, bedrijfsruimte
Glipperweg 83 Voormalige veldwachterswoning
Glipperweg 94 Korenmolen De Nachtegaal (Höcker)
Groenendaal Groenendaal: complex
Groenendaal 3 Groenendaal: koetshuis
Groenendaal 4A Groenendaal: tuinmanswoning
Groenendaal Groenendaal: park- en tuinaanleg
Groenendaal Groenendaal: molen
Haemstedeplein e.o. Ensemble 'tuinstad'
Heemstede's Belang

Wilhelminaplein/Bosboom Toussaintlaan/Nicolaas Beetslaan

Hageveld 15 Complex, hoofdgebouw en brug
Hageveld 1 Villa 't Clooster
Hageveld 5 en 7 Voormalige boerderij
Hartekamp Zie Herenweg 5
Herenweg 4 Eikenrode: delen van 18e-eeuws park
Herenweg 5 Hartekamp: complex
Herenweg 5 Hartekamp: hoofdgebouw
Herenweg 5 Hartekamp: park- en tuinaanleg
Herenweg 5 Hartekamp: losse objecten
Herenweg 6 Koetshuis Dennenheuvel
Herenweg bij 6 Dennenheuvel, historische aanleg
Herenweg 7-11 Huis te Manpad: complex, hoofdgebouw en voorterrein
Herenweg 7-11 Huis te Manpad: park- en tuinaaleg
Herenweg 7-11 Huis te Manpad: park en tuinaanleg losse objecten
Herenweg 19 Voormalige bollenschuur
Herenweg 20 Groenendaal, portierswoning
Herenweg 40 Villa Le Tigre
Herenweg 61 Boerderij Dinkelhoeve
Herenweg 63-69 Ipenrode: complex en gebouwen
Herenweg 63-69 Ipenrode: tuin- en parkaanleg
Herenweg 87 Woonhuis Onder het oude dak
Herenweg 88 Orgel St. Bavo
Herenweg 92 Huize Postlust
Herenweg 131-133 Berkenrode: complex en hoofdgebouw
Herenweg 131-133, 127, 117-125 Berkenrode: ingangspartij
Herenweg 131-133 Berkenrode: park- en tuinaanleg
Herenweg 131-133 Berkenrode: park- en tuinaanleg, losse objecten
Herenweg 135 Woonhuis
Herenweg bij 138 IJskelder Kennemeroord
Herenweg bij 138 Toegangshek Kennemeroord
Herenweg 141 s Herenwegkerk
Herenweg 142 Welgelegen
Herenweg 143 Stella Duce
Herenweg 145 Oud Berkenrode
Herfstlaan 3 Algemene Begraafplaats
Herfstlaan 3 Grafmonument Muller, Algemene Begraafplaats
Herfstlaan 3 Grafmonument Van Verschuer, algemene Begraafplaats
Herfstlaan 3 Grafkapel Van Vollehove, algemene Begraafplaats
Herftslaan 3 Grafmonument Van Lennep, Algemene Begraafplaats
Ipenrode Zie Herenweg 63-69 (complex en gebouwen), Herenweg 63-69 (tuin- en parkaanleg)
Ir. lelylaan 33 Oude Slot
Julianaplein 1 Dreefschool/Bibliotheek/Plein1
Kadijk 29 Tuinmanswoning met schuur
Kadijk 34 Bollenschuur
Kerklaan 7 Bollenschuur
Kerklaan 13 en 15 Woonhuis/kantoor
Kerklaan 103 Woonhuis
Koediefslaan 69 Dorstige Kuil/woonhuis
Koediefslaan 97, 99 en 101 Voorm. tuinmanswoning met oranjerie (Appelkamer)
Koediefslaan 121 Woonhuis, koepeltje
Laan van Rozenburg De Pelikaan, sculptuur H.A. Van den Eijnde
Leidsevaartweg 1 De Bulb
Leidsevaartweg 57 -67 Woningen Gemeentewaterleidingen
Leidsevaartweg 73 Pompstation Gemeentewaterleidingen
Leidsevaartweg 75 en 77 Dubbele woning Gemeentewaterleidingen
Leyweg Leyduin park (deel)
Manpad, Huis te Zie Herenweg 7-11 (complex, hoofdgebouw en voorterrein), Herenweg 7-11 (park- en tuinaaleg), Herenweg 7-11 (park en tuinaanleg losse objecten)
Manpadslaan Onderdelen Huis te Manpad, zie Herenweg 7-11 (complex, hoofdgebouw en voorterrein), Herenweg 7-11 (park- en tuinaaleg), Herenweg 7-11 (park en tuinaanleg losse objecten)
Manpadslaan 1 Gedenknaald
Manpadslaan 7 De Kapel
Manpadslaan t.o.12 Manpadslaan t.o.12
Mariënheuvel / Meer en Berg Zie Glipperdreef 199
Marisbrug Brug J.H. Weisenbrugweg
Marisplein 5 Verenigingsgebouw Roei- en Zeilvereniging
Meer en Berg / Mariënheuvel Zie Glipperdreef 199
Nijverheidsweg 5 Watertoren
Oude kerk Zie Wilhelminaplein
Oude slot Zie Ir. lelylaan 33
Overboslaan 6-8 Bovemastudio
Raadhuisplein / Van Merlenlaan Ensemble
Raadhuisplein 1 Raadhuis
Raadhuisplein 3 Woning
Raadhuisplein 5 Woning
Raadhuisplein 7 Garage Turenhout
Raadhuisplein 9 Overlaan
Raadhuisstraat 24 Voormalig postkantoor
Raadhuisstraat 27 Voormalig postkantoor en politiebureau
Raadhuisstraat 28 Okshoofd / Delizia
Raadhuisstraat 49 Zijlstra / Kids Plaza
Raadhuisstraat 87 Drukkerij Van Assema
Raadhuisstraat 103 Café de Eerste Aanleg
Roemer Visscherplein 25 Chinees restaurant
Sportparklaan 6 Sportkantine RCH
Station Zandvoortselaan 153
Tooropkade 1 Woning
Van den Eijndekade De Levensgang, sculptuur H.A. van den Eijnde
Van Merlenlaan 1 en 3 Woning
Van Merlenlaan 4 en 4a Dubbel woonhuis
Van Merlenlaan 5 Woning
Van Merlenlaan 7 Woning
Van Merlenlaan 31 Woning
Voorweg 24 Voorwegschool
Vrijheidsdreef Vrijheidsbeeld, kunstwerk Mari Andriessen
Wilhelminaplein Oude kerk
Wilhelminaplein 4 Wapen van Heemstede
Wilhelminaplein 4 Van Schagen van 1890
Wilhelminaplein 12 Het Dubbeld Ancker / Amstel Art
Willem van de Veldekade 2 Woning en atelier
Naar boven