26 mei, voorjaarsbijeenkomst en ledenvergadering HVHB

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de voorjaarsbijeenkomst, tevens Algemene Ledenvergadering, op donderdag 26 mei 2016 in de Oude Kerk, aan het Wilhelminaplein te Heemstede. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.Indeling van de avond

 • Ledenvergadering (20.00 uur; agenda zie verderop)
 • Presentatie over de schrijver Jacob van Lennep (20.30 uur)
  Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van diverse boeken over de 19de-eeuwse literatuur, werkt aan een biografie over de schrijver Jacob van Lennep die op Huis te Manpad heeft gewoond. Ze vertelt en toont ons van alles over deze belangrijke Heemstedenaar.
 • Video gemaakt door leerlingen van Hageveld (ca. 21.20 uur)
  In het kader van hun maatschappelijke stage hebben leerlingen van Hageveld een film gemaakt waarin inwoners van Heemstede en Bennebroek vertellen over onderwerpen die speelden in hun jonge jaren (en daarna).
 • Uitreiking van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 (ca. 21.35 uur)
  Bekendmaking van de winnaar door de jury van de Erfgoedprijs.
 • Informeel gedeelte: 22.00 uur
  Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten bij een drankje en een hapje. We zijn bijzonder verheugd dat we bijeenkomst kunnen houden in de Oude Kerk, die de afgelopen jaren geschikt is gemaakt voor concerten, lezingen en bijeenkomsten. We zien er dan ook naar uit u te verwelkomen op deze bijzondere locatie. Meer over de вАШnieuweвАЩ Oude Kerk vindt u op www.oudekerkheemstede.nl.

Agenda ledenvergadering

 1. Mededelingen van het bestuur.
 2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2015. Het verslag is opgenomen in HeerlijkHeden 165 en op www.hv-hb.nl.
 3. Vaststelling van het jaarverslag over 2015, te vinden op www.hv-hb.nl. Een verkorte versie is op genomen in HeerlijkHeden 168 (blz. 41)
 4. Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2015.
 5. Vaststelling van de jaarcijfers over 2015 en de begroting voor 2016. Het financieel verslag en de begroting voor 2016 vindt u op www.hv-hb.nl of kunt u toegestuurd krijgen door de penningmeester van de vereniging (023 529 0530).
 6. Benoeming nieuwe kascommissie.
 7. Verkiezing bestuursleden: Gerard Bettink (secretaris) en Daan Kerkvliet (karakterbehoud) treden af. Annemieke de Regt en Kees Wierda worden door het bestuur voorgedragen voor benoeming als bestuurslid van de HVHB.
 8. Rondvraag en sluiting.
Naar boven