HeerlijkHeden jaargang 2014 (159 t/m 162)

HeerlijkHeden nr. 162, okt./nov. 2014

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 162

In dit nummer leest u alles over De Meerlhorst, de oudste villa aan de Van Merlenlaan. Over de geschiedenis, maar ook over de plannen voor sloop en nieuwbouw. De HVHB zou het ten zeerste betreuren als dit beeldbepalende pand zou verdwijnen. Heel wat Heemstedenaren kwamen er over de vloer, vanaf 1904 bij notaris Boerlage, daarna toen het dienst deed als hulpraadhuis en vervolgens als openbare bibliotheek.

Tuinsculpturen waren in de 18de eeuw een belangrijke kunstvorm, maar werden in de loop der tijd vaak verkocht. Bij Huis te Manpad is de collectie tuinbeelden vrij compleet bewaard gebleven. Ze zijn nu deskundig schoongemaakt en waar nodig gerepareerd.

Een envelop met foto’s en papieren, gered uit een doos die klaar stond voor de vuilnisman, leverde een mooi verhaal op over kapitein Hille Schaap, die – vroeg gepensioneerd – in 1934 in Heemstede kwam rentenieren, nadat hij zich als kapitein van een Nederlands vrachtschip heldhaftig gedragen had in de Eerste Wereldoorlog.

Ook onderwijzer en schrijver Jan Faber bracht zijn pensioenjaren in Heemstede door en schreef er het jongensboek Het Oude Slot, met verrassend veel details over Heemstede rond de bevrijding en mooie tekeningen van het Oude Slot in die jaren.

Bennebroek mag dan klein zijn, er valt heel veel te vertellen over de tram die er van 1891 tot 1949 doorheen reed, als onderdeel van de verbinding Haarlem-Leiden. Zo herinnert de trambrug nog aan deze periode, maar ook de brede Bennebroekerdreef, het vroegere tracé van de elektrische tram.

Verder in dit nummer een verhaal over de oudste kleuterscholen van Heemstede en Bennebroek en aandacht voor Nicolaas Beets, van 1840 tot 1854 een geliefde dominee in Heemstede, en nu nog altijd in heel Nederland beroemd om zijn Camera Obscura.


HeerlijkHeden 161, nr. 3 2014

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 161

Bijlage bij HeerlijkHeden 161: De familie Van der Weiden

Tegels met wijze dichtregels of met afbeeldingen van vogels, bloemen of insecten sieren de woningen in een aantal Heemsteedse wijken. Kleine juweeltjes die de eenvoudige straten uit de eerste helft van de 20ste eeuw tot iets bijzonders maken. Bekijk de prachtige plaatjes en lees het verhaal erachter.
Op de Algemene Begraafplaats in Heemstede staat een opvallend grafmonument met een zandstenen voetbal. Het is de rustplaats van Bas Timmerman, een veelbelovende voetballer, sterspeler van EDO, die op 18-jarige leeftijd tijdens een promotiewedstrijd overleed aan een hartverlamming.
Eendenkooien zijn al honderden jaren een slimme manier om wilde eenden te vangen. Voorwaarde is een rustige omgeving en daarom mag er volgens het afpalingsrecht in een ruime straal rondom de kooi geen lawaai gemaakt worden. In 1765 werd deze regel bij de eendenkooi van Bennebroek regelmatig overtreden en ontstond er een pittig conflict.
De zandstenen beelden Apollo en Diana in de nissen van de bouwhuizen op het voorplein van Huis te Manpad zijn niet gesigneerd. Toch zijn er wel aanwijzingen wie de maker zou kunnen zijn.
De familie Van der Weiden had in Heemstede in een periode van 250 jaar op dertien verschillende locaties blekerijen en wasserijen. De kleurrijke geschiedenis eindigde in 2002 bij de verkoop van het laatste wasserijbedrijf.
In dit nummer leest u verder over de voormalige boerderij bij het Oude Slot en hoe u informatie kunt vinden om een familiestamboom te maken. En kent u de grijze NZH-bus uit de jaren zestig nog? Op Open Monumentendag, 13 september, kunt u in zo’n bus toeren langs Heemsteedse en Bennebroekse monumenten.


HeerlijkHeden 160, nr. 2 2014

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 160

Bijlage bij HeerlijkHeden 160, Opstandingskerk

Bijlage bij HeerlijkHeden 160, Uit den Bosch, artikel Jaarboek Haerlem 1942

Wat leest u zoal in de nieuwe HeerlijkHeden? Een uitgebreid verhaal over de familie Van der Weiden, die in een periode van 250 jaar op dertien verschillende locaties in Heemstede blekerijen en wasserijen had. Ze trouwden ook met zonen en dochters uit andere wasserijfamilies: Van der Horst, Visser, Peeperkorn en Beelen. Drie Van der Weidens en één Beelen hebben de geschiedenis van de familie tot in detail nagezocht. Het resultaat is een kleurrijk verhaal vol prachtige zijlijntjes.

Verder over de elektrische tram, die van groot belang was voor de ontwikkeling van Heemstede als forensengemeente. Dat is af te lezen aan de plaatselijke politiek. In 1915 waren maar liefst drie raadsleden werkzaam bij het trambedrijf. Dat effende de weg: in 1917 werd de oude oncomfortabele stoomtram ingeruild voor ‘de electrische’.

Ook de Gereformeerde Kerk in Heemstede biedt een boeiend verhaal: begonnen in een bollenschuur aan de Bronsteeweg, kreeg ze in 1921 een groot kerkgebouw aan de Koediefslaan.
Villa Uyt den Bosch op de hoek van de Spanjaardslaan en de Wagenweg en station Vogelenzang liggen net buiten de grenzen van Heemstede en Bennebroek, maar zijn in veel opzichten met beide plaatsen verweven. In twee bijdragen leest u over de bijzondere geschiedenis van deze gebouwen, die elk veel van de grandeur van vroeger behouden hebben. Tevens vindt u in dit nummer informatie over de voorjaarsbijeenkomst van de HVHB, die in het teken staat van het jaren-dertighuis.


HeerlijkHeden 159, nr. 1 2014

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 159

Bijlage bij HeerlijkHeden 159: Grenspalen Groenendaal

In maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Honderd jaar geleden ging het er heel anders aan toe. Er was nog geen algemeen kiesrecht en via een districtenstelsel werd iedere twee jaar een deel van de gemeenteraad gekozen. Kandidaten werden afgevaardigd door kiesverenigingen. In Heemstede hadden de katholieken lange tijd het overwicht, maar met de sterke groei van Heemstede als forensendorp en het invoeren van het algemeen kiesrecht gingen de verhoudingen schuiven.

Vanaf 30 november 2013 vieren we twee eeuwen Koninkrijk der Nederlanden. Heemstede kende door de jaren heen opmerkelijke nationale feesten met onder meer in 1923 een groots theaterspektakel. De foto voorop dit blad laat de fraai verklede dames zien.

Vanaf 1842 reed de stoomtrein langs Heemstede en Bennebroek richting Leiden. De aanleg was niet eenvoudig: er moesten talloze spoorbruggen gebouwd worden en waar moesten de stations komen? Het eerste station was dat van Vogelenzang.

Groenendaal blijft ons bezighouden. Zo kunt u lezen over 18de-eeuwse grenspalen en ook hoe enthousiast Jac. P. Thijsse in 1913 was over de flora en fauna van de voormalige buitenplaats.

En verder: vier verdwenen boerderijen en drie verdwenen bruggen, een paar bijzondere foto’s uit de in 2013 door het Noord-Hollands Archief verworven collectie van fotopersbureau Poppe de Boer, en een vooruitblik naar de tweede Heemsteedse Kunstbeurs in de Pinksterkerk met z’n schitterende glas-in-betonwand.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij:

  • Boekhandel Blokker (Binnenweg Heemstede)
  • Primera De Pijp (Raadhuisstraat Heemstede)
  • Bruna Heemstede (Binnenweg Heemstede)
  • Boekhandel van Ostade (Jan van Goyenstraat/ Van Ostadeplein Heemstede)
  • Bruna Bennebroek (Zwarteweg Bennebroek)
Naar boven