Oproep vrijwilligers

Doe mee met de HVHB

Om de activiteiten van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek op een goede wijze plaats te laten vinden zijn ongeveer 25 leden van de vereniging actief als lid van het bestuur of een van de commissies.

Het bestuur van de HVHB streeft ernaar een groter aantal leden een actieve rol te laten spelen. Voor wie wel een bijdrage wil leveren, maar bestuurs- of commissielid wat te ver vindt gaan, wordt gedacht aan leden die bereid zijn zich incidenteel enkele uren voor de vereniging in te zetten. Deze 'supportgroep' kan activiteiten uitvoeren zoals:

  • HVHB-stand inrichten, bemensen en weer opruimen tijdens (boeken)markten en bijeenkomsten van de HVHB, boeken verkopen en nieuwe leden inschrijven;
  • verkoop vanuit huis van HVHB-boeken en HeerlijkHeden;
  • bevoorraden van boekwinkels met exemplaren van HeerlijkHeden en andere uitgaven, zoals het boek over de Binnenweg en t.z.t het boek over Groenendaal;
  • catering tijdens HVHB-bijeenkomsten verzorgen;
  • helpen tijdens de Open Monumentendag;
  • ordenen en schoonhouden van voorwerpen in het archief van de HVHB;
  • en tal van andere werkzaamheden die ervoor zorgen dat alles binnen de HVHB soepel verloopt.

Wie zich graag wil inzetten en het leuk vindt om zo nu en dan iets voor de vereniging te doen, kan zich opgeven bij de secretaris van de vereniging: Gerard Bettink, 023 528 4741, secretaris@hv-hb.nl

Samen maken we de vereniging sterk.

Naar boven